newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

У складi Вермахту служило 500-600 тисяч росiян

573
У складi Вермахту служило 500-600 тисяч росiян

Капiтан 1 рангу ВМС України на основi дослiджень московських iсторикiв зiбрав сенсацiйний матерiал. "Метою моєї працi було спростувати мiф про iснування "народiв-зрадникiв" на зразок кримських татар, українцiв чи чеченцiв", - каже автор "Малої енциклопедiї воєнного колаборацiонiзму народiв СРСР", екс-командувач пiдроздiлу ВМС України капiтан 1 рангу Вадим Махно. Вiн опрацював 52 монографiї й енциклопедiї авторства шанованих московських iсторикiв - професорiв, академiкiв. У своїй працi принципово уникав полiтичних оцiнок, це сухий довiдник iз назв, цифр i мiсць дислокацiї нiмецьких бойових одиниць, складених iз представникiв народiв СРСР", - сказав він.

- Як вiдомо, нiмцi створювали з населення окупованих територiй вiйськовi формування двох типiв. Яка мiж ними рiзниця?

- Дiйсно, вони створювали i охороннi частини, i "вiйська збройних СС".

Охороннi корпуси - це, просто кажучи, карателi. А вiйська ваффен-СС - фронтовi частини.

- Скiльки iснувало таких охоронних пiдроздiлiв?

- Усього охоронних корпусiв Вермахту було 13. У Сербiї - росiйський охоронний корпус, у Рейхкомiсарiатi Україна - козачий охоронний корпус iз 15 росiйських козачих полкiв. А решту 11 охоронних корпусiв послали на Схiдний фронт (вони входили до складу бiльшостi армiй i в тилових районах груп армiй) - два корпуси були росiйськi козачi, а решта змiшанi, з переважанням росiян.

Видео дня

Наприклад, надзвичайно кривавий слiд залишив по собi у Сербiї росiйський охоронний корпус пiд командуванням генерал-майора Вермахту Штейфона - це двi бригади, п'ять полкiв. Цiкаво, що командувач - виходець з територiї України. Вiн хрещений єврей iз Харкова, у минулому генерал-лейтенант росiйської iмператорської армiї.

- А як народи окупованих територiй були представленi у фронтових дивiзiях СС?

- Серед вiйськ СС була одна естонська й одна українська ("Галичина") дивiзiї, двi латиськi, двi суто росiйськi - 29-та гренадерська та 30-та гренадерська. 36-та гренадерська була змiшана росiйсько-нiмецька.

Коли 29 квiтня 1945-го вона пiд Берлiном потрапила у полон, то з 5 тисяч полонених тисячу - нiмцiв - вiдправили до Сибiру, а решту 4 тисячi - росiян - 30 квiтня розстрiляли як громадян СРСР.

Загалом, я нарахував, ненiмецьких дивiзiй СС було 13, у їх числi - 7 росiйських i 1 росiйсько-нiмецька.

- До речi, чи правда, що склад фронтової дивiзiї СС "Галичина" нiмцi сформували тiльки з українцiв Галичини? На Великiй Українi охочих не було?

- Насправдi, i добровольцi були, i дивiзiї формували. Притому ранiше, нiж на Захiднiй Українi, де "Галичину" сформували у 1943-му. На Великiй Українi вже 1941 - на початку 1942 року проводили таку роботу.

У Днiпропетровську iснував Український козачий комiтет, там формувався український козачий корпус iз трьох дивiзiй - набрали 15 тисяч добровольцiв. Одночасно формували українську дивiзiю в Сумах - зiбрали 10 тисяч осiб. Цi дивiзiї вже були обмундированi, їм видали

зброю. Однак спроби середовища українських нацiоналiстiв проголосити Українську державу у Львовi й Києвi змусили нiмцiв переглянути цi плани. Зброю у цих 25 тисяч українцiв вiдняли i

бiльшiсть хлопцiв запроторили на шахти Рурського вугiльного басейну як остарбайтерiв, незначна частина потрапила в нiмецькi частини у ролi допомiжного персоналу. Образно кажучи, через "бандерiвцiв" Гiтлер втратив чотири українськi дивiзiї.

- До речi, а хто командував усiма цими "добровiльними" пiдроздiлами?

- Я нарахував на службi у Гiтлера 19 генералiв-євреїв, 10 генералiв-українцiв i 155 генералiв-росiян. А командувати було ким! Якщо пiдбити пiдсумки, то сучаснi росiйськi науковцi вважають, що у складi Вермахту (вiйськ СС, допомiжної полiцiї i самооборони) - служило 500 - 600 тисяч росiян! I, зважте, близько 250 тисяч українцiв.

До речi, одна лише Донецька (Сталiнська) область сформувала нiмцям на пiдмогу 12 батальйонiв, а коли сформована на Кубанi бригада польової полiцiї генерала Духопельникова вiдступила з нiмцями iз Хмельницького, iз майже 5000 "багнетiв" до Львова живими добралося лише 500... Це щодо пропагандистської тези про "галичан - фашистських прислужникiв", а всiх iнших - нiбито радянських патрiотiв. Загалом за час вiйни по територiї України пройшло 107 росiйських козачих батальйонiв, а українських по територiї Росiї - 12.

Крiм збройних формувань, були i батальйони, полки та бригади, котрим зброю не видавали - будiвельнi, транспортнi. Наприклад, в "Iмперських залiзницях" було задiяно 530 тисяч таких "вiйськових"! Так, вони не воювали, але ж нiмцiв для фронту вивiльняли саме таку кiлькiсть.

- I про що можуть свiдчити усi цi цифри?

- Гадаю, мiф про окремi народи чи регiони-"зрадники" розвiяно. Мiльйони представникiв усiх, пiдкреслюю, без винятку народiв СРСР воювали проти Сталiна як добровольцi на боцi Гiтлера. Ви лише подумайте - це ж якi нестерпнi умови для життя свого народу треба було створити, щоб вiн погодився воювати за чужу армiю!

Андрiй Ганус