newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Шлях до справжньої двомовності: вивчити українську

Шлях до справжньої двомовності: вивчити українську

Продовження. Попередні частини дослідження:

Видео дня

Українці говорять обома мовами. Росіяни – однією

Мовний баланс: сухі факти проти крикливих політиканів

Мовний баланс, який віддзеркалює співвідношення двох найпоширеніших мов - української та російської - в різних сферах громадського та приватного життя, було презентовано днями. Мета укладання балансу – «надати суспільству основану на фактах інформацію щодо питання, яке через низку здебільшого суб’єктивних причин стало темою політичних спекуляцій».

Баланс складено за приватної ініціативи політтетхнолога, віце-президента Української Ліги із зв’язків з громадськістю Олега Медведєва на основі перепису населення 2001 року, соціологічних досліджень та статистичних даних, отриманих від державних органів та установ, громадських організацій та професійних спілок, а також на базі експертних оцінок.

Мовна практика громадян України

Згідно соціологічного дослідження кінця грудня 2006 року (Українське демократичне коло, "Юкрейніан соціолоджі сервіс"), 38,05% громадян у родині (саме тут вибір мови спілкування є максимально вільним, позбавленим тиску середовища) спілкуються лише українською мовою, 30,36% - винятково російською. 30,54% в залежності від обставин вживають або українську або російську. Таким чином, винятково україномовних на 8% більше, ніж винятково російськомовних. Якщо ж врахувати 30,54% людей, які вживають обидві мови, то виходить, що українську мову в цілому практикують 68,6% громадян України, а російську – 61%.

Серед молоді до 29 років питома вага тих, хто говорить лише українською, майже на 10% менша питомої ваги винятково україномовних у віковій категорії „55 і старші”, в той час як питома вага винятково російськомовних навпаки на 5% більша. Щоправда, так само на 5% вищою серед молоді є питома вага двомовних. Це дає підстави прогнозувати, що в майбутньому через природній рух населення кількість людей, які вживають лише російську, збільшиться, а тих, хто говорить лише українською поменшає, що означатиме подальше скорочення україномовної практики.

Мова, якою громадяни спілкуються у родині в залежності від віку

18-29 років

30-54 роки

55 і старші

Всього

Лише українською

33.69

36.82

43.43

38.05

Лише російською

33.16

30.49

27.98

30.36

Іншою мовою

1.06

0.93

1.23

1.05

по-рiзному, залежно вiд обставин

32.10

31.76

27.36

30.54

Тут наводяться результати опитування, яке з 7 по 25 грудня 2006 року проводили Українське демократичне коло (Сергій Стукало) та "Юкрейніан соціолоджі сервіс" (Олександр Вишняк). Усього було опитано 5000 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (старше 18 років) за такими показниками, як стать, вік, рівень освіти, регіон та тип поселення. Статистична похибка не перевищує 1,4%.

В регіональному розрізі питома вага винятково україномовних зменшується з 86,87% на Заході до 4,21% в Донбасі та Криму, а частка російськомовних зростає з 2,7% на Заході до 78% на Донбасі та в Криму.

Захід та Донбас з Кримом є одномовними регіонами, відповідно україномовним та російськомовним, в той час як в макрорегіонах Центр-Північний Схід, а також Південь-Південний Схід понад 40% є білінгвами, з тією різницею, що в Центрі співвідношення виняткових українфонів та русофонів становить 45 на 11%, а на Півдні та Південному Сході 21 на 38%.

Мова, якою громадяни спілкуються у родині в залежності від регіону

Західна Україна

Центр та Північний Схід

Південь та Південний Схід

Донбас та Крим

Всього

Лише українською

86.87

44.59

20.81

4.21

38.01

Лише російською

2.71

10.82

38.08

78.03

30.35

Іншою мовою

2.29

0.62

0.65

1.20

1.07

По-рiзному, залежно вiд обставин

8.12

43.97

40.46

16.55

30.57

Тут наводяться результати опитування, яке з 7 по 25 грудня 2006 року проводили Українське демократичне коло (Сергій Стукало) та "Юкрейніан соціолоджі сервіс" (Олександр Вишняк). Усього було опитано 5000 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (старше 18 років) за такими показниками, як стать, вік, рівень освіти, регіон та тип поселення. Статистична похибка не перевищує 1,4%.

У регіони згруповані такі області:

Захід – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька;

Центр та Північний Схід – Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівськаі;

Південь та Південний Схід – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Харківська та Херсонська області;

Донбас та Крим – Крим, Донецька та Луганська області

Наведені вище цифри дають підстави стверджувати, що Україна в цілому є дійсно двомовною державою, в якій відносно найбільшим є масив україномовних, і дещо меншими два приблизно однакових масиви – двомовних та російськомовних.

Однак, серед етнічних українців частка двомовних в 2,7 рази більша, ніж частка двомовних серед етнічних росіян, а серед тих, хто вважає рідною мовою українську, частка двомовних майже в 2 рази вища за частку двомовних серед тих, хто рідною мовою вважає російську.

Так, серед етнічних росіян двомовними є лише 13%, в той час як серед українців цей показник складає 34,4% при тому, що 19% українців взагалі спілкуються лише російською. Серед етнічних лише 1,2% спілкуються винятково українською.

Мова спілкування у сімї залежно від національності (%)

Національність

Лише українська

Лише російська

Інша

Різна, залежно від обставин

Українці

46.1

19.1

0.4

34.4

Росіяни

1.2

84.9

0.9

12.9

Інші

7.4

43.5

26.8

22.2

Тут наводяться результати опитування, яке з 7 по 25 грудня 2006 року проводили Українське демократичне коло (Сергій Стукало) та "Юкрейніан соціолоджі сервіс" (Олександр Вишняк). Усього було опитано 5000 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (старше 18 років) за такими показниками, як стать, вік, рівень освіти, регіон та тип поселення. Статистична похибка не перевищує 1,4%.

Серед тих, хто вважає рідною українську, двомовними є 36,3%, а серед тих хто вважає рідною мовою російську білінгвів лише 18,4%.

Мова спілкування у сім’ї залежно від мови, що визнається рідною (%)

Рідна мова

Лише українська

Лише російська

Інша

Різна, залежно від обставин

Українська

56.4

6.9

0.4

36.3

Російська

0.6

80.3

0.7

18.4

Інша

4.4

20.6

41.2

33.8

Тут наводяться результати опитування, яке з 7 по 25 грудня 2006 року проводили Українське демократичне коло (Сергій Стукало) та "Юкрейніан соціолоджі сервіс" (Олександр Вишняк). Усього було опитано 5000 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (старше 18 років) за такими показниками, як стать, вік, рівень освіти, регіон та тип поселення. Статистична похибка не перевищує 1,4%.

Отже, двомовними в Україні є головним чином етнічні українці та ті, хто вважає рідною мовою українську. Етнічні росіяни та ті, хто рідною мовою називає російську, є одномовними: відповідно 80 та 85% є винятково російськомовними, попри те, що заявляють про достатньо високий рівень володіння українською мовою.

Ступінь володіння українською та російською мовами наприкінці минулого року з’ясовувала компанія Researching Branding Group. З 5 по 15 листопада було опитано 2215 людей в усіх регіонах України за квотною вибіркою за статтю, віком, типом поселення. Похибка ±1,1%.

За даними цього опитування, російською мовою вільно володіють 68%, а українською – лише 57%. „Вільно або на достатньому рівні” українською мовою володіє 86%, а російською мовою – 92% громадян України.

Оцінка респондентами рівня власного володіння

Вільно володіють

На достатньому рівні володіють

Погано володіють

Не володіють

Важко відповісти

Українською

57

29

11

3

-

Російською

68

24

5

1

2

Дослідження компанії Researching Branding Group. З 5 по 15 листопада було опитано 2215 людей в усіх регіонах України за квотною вибіркою за статтю, віком, типом поселення. Похибка ±1,1%.