Українці говорять обома мовами. Росіяни – однією

Українці говорять обома мовами. Росіяни – однією

Продовження.

Видео дня

Перша частина: Мовний баланс: сухі факти проти крикливих політиканів

Мовний баланс, який віддзеркалює співвідношення двох найпоширеніших мов - української та російської - в різних сферах громадського та приватного життя, було презентовано днями. Мета укладання балансу – «надати суспільству основану на фактах інформацію щодо питання, яке через низку здебільшого суб’єктивних причин стало темою політичних спекуляцій».

Баланс складено за приватної ініціативи політтетхнолога, віце-президента Української Ліги із зв’язків з громадськістю Олега Медведєва на основі перепису населення 2001 року, соціологічних досліджень та статистичних даних, отриманих від державних органів та установ, громадських організацій та професійних спілок, а також на базі експертних оцінок.

Національна структура населення України

Згідно перепису 2001 року, українці становлять 77,8% населення України, росіяни – 17,3%.

Мовна структура населення України: рідна мова

Згідно перепису 2001 року, українську мову вважали рідною 67,5% населення України, що на 2,8 відсоткового пункту більше ніж за даними перепису 1989 року. Російську мову визначили як рідну 29,6% населення – у порівнянні з попереднім переписом цей показник зменшився на 3,2 відсоткового пункту.

За результатами соціологічного дослідження, проведеного в грудні 2006 року, питома вага тих, хто вважає рідною українську мову, є відчутно меншою серед молоді. Якщо у віковій категорії „55 і старші” українську називають рідною 69%, то у віці 18-29 – лише 65,5%. Натомість серед 18-30-річних питома вага тих, хто рідною мовою вважає російську, складає 33,1% супроти 29,5% серед старших 55-ти. Це дає підстави прогнозувати, що в майбутньому кількість людей, які вважають рідною мовою українську, зменшиться через природній рух населення.

Українську мову вважає рідною більшість громадян України в усіх макрорегіонах: на Заході – 93,55%, в Центрі та на Північному Сході – 83, 58%; в макрорегіоні Південний Схід та Південь – 61, 29%. І лише в макрорегіоні Крим-Донбас ті, хто вважає рідною українську, становлять меншість: 22,21% при 76,88% тих, хто рідною називає російську.

Рідна мова громадян України в залежності від регіону Західна Україна Центр та Північний Схід Південь та Південний Схід Донбас та Крим Всього Українська 93.55 83.58 61.29 22.21 67.01 Російська 3.54 15.69 37.34 76.88 31.62 iнша _____ 2.91 0.74 1.37 0.90 1.37

У регіони згруповані такі області: Захід – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька; Центр та Північний Схід – Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівськаі; Південь та Південний Схід – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Харківська та Херсонська області; Донбас та Крим – Крим, Донецька та Луганська області.

Згідно даних перепису 2001 року, серед етнічних росіян, які живуть в Україні, рідною вважають мову своєї національності 96%. Натомість майже 89% українських греків називають рідною мовою російську. Те ж саме стосується 83% євреїв, 65% німців, 63% білорусів, 54% грузин, 38% азербайджанців і майже 15% українців.

Отже, всупереч поширюваній певними політичними колами думці про те, ніби в Україні українська мова розвивається за рахунок російської та мов інших національностей, всі неросійські мови, поширені в Україні, в тому числі і українська, були та залишаються донорами для російської мови. Значна частина громадян неукраїнської та неросійської національностей, а серед деяких етносів – переважна більшість, рівно як і 15% етнічних українців, вважають рідною російську, а не мову власної національності. Винятком є лише поляки: серед них 71% рідною вважають і не мову своєї національності, і не російську, а українську.

Рідна мова представників різних національностей. Перепис 2001 року.

Вважали рідною мовою ( %)

мову своєї національності

українську

російську

іншу мову

Українці

85,2

х

14,8

0,0

Росіяни

95,9

3,9

х

0,2

Білоруси

19,8

17,5

62,5

0,2

Молдавани

70,0

10,7

17,6

1,7

кримські татари

92,0

0,1

6,1

1,8

Болгари

64,2

5,0

30,3

0,5

Угорці

95,4

3,4

1,0

0,2

Румуни

91,7

6,2

1,5

0,6

Поляки

12,9

71,0

15,6

0,5

Євреї

3,1

13,4

83,0

0,5

Вірмени

50,4

5,8

43,2

0,6

Греки

6,4

4,8

88,5

0,3

Татари

35,2

4,5

58,7

1,6

Цигани

44,7

21,1

13,4

20,8

Азербайджанці

53,0

7,1

37,6

2,3

Грузини

36,7

8,2

54,4

0,7

Німці

12,2

22,1

64,7

1,0

Гагаузи

71,5

3,5

22,7

2,3

інші національності

32,6

12,5

49,7

5,2

Далі буде