newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

НБУ: "друкарського верстата" не існує

291
НБУ: 'друкарського верстата' не існує

Національний банк України дав роз'яснення поняттю «друкарський верстат», за допомогою якого «друкуються» гроші.

Видео дня

Емісійні операції (які являють собою як випуск в обіг коштів, так і вилучення їх із обігу) є суттю діяльності центрального банку, говориться в повідомленні НБУ.

Здійснюючи емісійні операції, Нацбанк намагається забезпечити таку кількість грошей в обігу, яка необхідна для обслуговування процесу обміну товарами і послугами в економіці.

Якщо ж гроші випускаються безвідносно до можливостей економіки виробити адекватну кількість товарів і послуг, то вони починають знецінюватися, стверджує НБУ.

Тому об'єм емісії грошових коштів розраховується на підставі прогнозних показників розвитку економіки: об'єму валового внутрішнього продукту, інфляції, параметрів бюджету та ін. І тому центральні банки не кредитують уряд для покриття бюджетного дефіциту, оскільки такі гроші не матимуть відповідного товарного покриття і приведуть до інфляції.

«Вираз «друкарський верстат», звичайно, є образним і запозиченим з минулих часів, коли гроші випускалися в обіг виключно в готівковій формі», - тверджується у повідомленні НБУ . «В наші дні технологія здійснення емісійних операцій істотно змінилася. Тепер емісія грошей відбувається виключно в безготівковій формі шляхом зарахування відповідної суми коштів на кореспондентські рахунки українських банків в Національному банку. Коли ж гроші вилучаються із обігу, то відповідна сума, навпаки, списується з цих рахунків».

Що стосується готівки, то вона дійсно виготовляється за допомогою друкарського верстата на банкнотно-монетном дворі Національного банку України. Проте в обіг готівка випускається виключно в обмін на безготівкові кошти.

Відбувається це в процесі економічної діяльності. При виникненні у клієнтів банків потреб в готівкових засобах (наприклад, для виплати заробітної плати працівникам) банки отримують готівкові кошти в Національному банку з одночасним списанням еквівалентної суми безготівкових коштів з їх кореспондентського рахунку в Національному банку. На загальний об'єм грошей в обігу операції перетворення безготівкових коштів у готівку не впливають.

Спільна сума коштів на коррахунках банків, а також готівкових засобів, які знаходяться в обігу, називають базовими грошима, або монетарною базою. Тобто це той об'єм засобів, який випущений на даний момент в обіг центральним банком.

Процедура емісії безготівкових грошей строго регламентована. Випуск грошових засобів здійснюється через валютний, фондовий і кредитний канали і забезпечується отриманням Національним банком еквівалентного об'єму іноземної валюти або ліквідних фінансових інструментів, завдяки чому при необхідності через ці ж канали відбувається вилучення засобів із обігу.

Через валютний канал гроші випускаются/вилучаються шляхом здійснення Національним банком України операцій з покупки/продажу іноземної валюти на міжбанківському ринку.

Через фондовий канал засобу випускаются/вилучаються шляхом здійснення Національним банком України операцій по покупці/продажу на відкритому ринку державних цінних паперів.

Через кредитний канал кошти випускаються шляхом здійснення Національним банком підтримки ліквідності банків через механізми рефінансування. При цьому засоби випускаються на зворотній основі під відповідне забезпечення (яке надається Національному банку в заставу), але на певний термін (від 1 до 365 днів залежно від інструменту рефінансування), після якого повертаються до Національного банку і вилучаються із обігу.

Залежно від ситуації на грошово-кредитному ринку структура емісійних операції може випробовувати зміни. Так, в періоди стійкого перевищення пропозиції іноземної валюти над попитом в структурі випуску грошей в звернення превалював валютний канал. Наприклад, у 2005 році на цей канал доводилося 82% від спільного об'єму випущених грошей в обіг, в 2006 році - 63%, а в 2007 році - 94%. Замість цього доля кредитного каналу в ці роки складала від 6% до 37%.

У 2008 році ситуація змінилася. Через загострення ситуації на фінансовому ринку, починаючи з жовтня минулого року, через валютний канал переважно відбувалося вилучення грошей із обігу, оскільки Національний банк проводив операції з продажу іноземної валюти. Одночасно відбувався відтік засобів з депозитних рахунків банків, що зменшувало їх ресурсну базу. За таких умов НБУ збільшив об'єми підтримки ліквідності банків через механізми рефінансування, яке збільшило долю кредитного каналу в структурі емісійних операцій в 2008 році до 78%, тоді як доля валютного каналу складала 18%.

Зміна структури емісійних операцій у жодному випадку не означає активізацію використання «друкарського верстата». Зокрема, темп приросту монетарної бази в 2008 році (31,5%) був значно менший, ніж в 2007 році (46%), і відповідав прогнозним орієнтирам, у т.ч. критеріям ефективності програми «Стенд-бай», яка підтримується МВФ.

Безготівкову частину монетарної бази банки зазвичай активно використовують для надання кредитів. При цьому фактично відбувається створення нових грошей.

Адже значна частина отриманих в кредит коштів після їх використання позичальниками знову потрапляють на рахунки клієнтів в банках. Останні, у свою чергу, використовують ці засоби для надання нових кредитів. Готівкова частина монетарної бази, відповідно, має пасивний характер, оскільки ці засоби можуть використовуватися лише безпосередньо їх власниками. Ось чому коли вкладники вилучають свої засоби з банків, можливості банків по наданню кредитів значно звужуються.

«А тому для розвитку економіки вкрай важливо відновити довіру до банків. Гроші повинні працювати як на економіку (через надання кредитів), так і на своїх власників (через здобуття відсотків за депозитами). Без цього, скільки не вмикай «друкарський верстат», грошей все одно буде мало», - затверджує НБУ.