Сергiй Терьохiн: "Нас чекає ще три роки "соцiалiзму"

179
Сергiй Терьохiн: 'Нас чекає ще три роки 'соцiалiзму'

В ексклюзивному iнтерв'ю Експресу мiнiстр економiки висловив задоволення і навіть здивування тим, що "при такому соцiальному навантаженнi маємо таку помiрковану iнфляцiю".

- Пане Терьохiне, чи багато ще в нас буде "бюджетiв проїдання"? Як скоро Україна почне ухвалювати так званi бюджети розвитку?

- З такого рiвня бюджетної соцiалiзацiї ми будемо виходити, як мiнiмум, три роки. Як мiнiмум! За такий час ми зможемо вийти на

нормальнi економiчно вивiренi пропорцiї мiж iнвестицiйною i споживчими складовими тiльки в тому разi, якщо матимемо добрi

показники зростання валового внутрiшнього продукту -- понад 6 вiдсоткiв. Якщо ж ВВП зростатиме повiльнiше, то затягнемо це

Видео дня

на бiльш нiж п'ять рокiв.

I нiчим тут не зарадиш, бо хай хтось i каже, що нам зручно все валити на попередникiв, але ми справдi дiстали жахливу спадщину.

Нинi понад 90 вiдсоткiв усiх публiчних фiнансiв йде на соцiальне споживання. А тепер нам кажуть: ви уряд соцiалiстичної iдеологiї. Ну нiчого собi! Це спадщина минулих рокiв: стрибкоподiбне введення доплат Януковича з бюджету наприкiнцi року замiсть поетапного пiдвищення пенсiй, яке слiд було робити, пiдвищуючи зарплати, з яких наповнюється Пенсiйний фонд. Окрiм того, торiк парламент ухвалив соцiальнi закони, якi набули чинностi з 2005 року i добряче пошматували бюджет.

Самостiйно новий уряд щодо соцiальних витрат зробив тiльки двi речi. Перше -- збiльшив виплату у зв'язку з народженням дитини, бо це радше є питанням демографiї нацiї, анiж її достатку. I друге -- склав графiк виходу мiнiмальної зарплати на прожитковий мiнiмум, до нас цього не робив нiхто i нiколи.

- На вашу думку, наша економiка витримає три роки такого пiдходу, не впаде за цей час пiд непропорцiйно великою часткою соцiальних видаткiв?

- Ну тепер же тримається! Зрозумiло, що мене як мiнiстра економiки не влаштовують нинiшнi темпи зростання ВВП. Але, вiдверто кажучи, ми дивуємося, що при такому соцiальному навантаженнi маємо таку помiрковану iнфляцiю, i дивуємося, що темпи зростання ВВП все-таки доволi пристойнi.

- Чи на сьогоднi бюджет 2005 року виконується цiлком?

- Навiть трохи перевиконується.

- Задля користi справи кожному уряду часом доводиться ухвалювати непопулярнi рiшення. Чи готовий Кабiнет Мiнiстрiв до таких рiшень у майбутньому, знаючи, що Президент вас не пiдтримає? Показовим у цьому сенсi був обвал долара. Важко повiрити, що голова держави не знав про плановану операцiю, але вiн вдав, нiби не знав, та ще й на уряд нагримав за те, що той так само кивав на Нацбанк...

- Щодо обвалу курсу, за який нам стiльки дiсталося, то коли я вперше оприлюднив курс -- 5,1 гривнi за долар, то лише вiдкрив секрет полiшинеля. Адже саме за таким курсом був

пiдрахований бюджет, котрий Верховна Рада ухвалила як закон.

Єдина проблема - не було дискусiї з Нацбанком про метод змiцнення гривнi, бо Нацбанк i нинi вiдмовляється проводити з

урядом дискусiї щодо принципiв монетарної полiтики. Оцього справдi не вiдбулося, i ми не вирiшили спiльно, як це робити. Якщо поступово, то як запобiгти спекуляцiям великих гравцiв на валютному ринку? А якщо одномоментно, то як про це попередити

суспiльство?

До слова, пiд час дискусiї з Нацбанком напередоднi ухвалення бюджету я говорив це представникам НБУ. Казав їм: хлопцi, у

зв'язку з тим, що ми закладаємо у бюджет курс 5,1, ви, як Нацiональний банк, маєте звернутися до суспiльства i сказати: "Люди, НБУ буде провадити монетарну полiтику на здешевлення iноземної валюти. Крапка. Ви, люди, маєте мiсяць на те, щоб вирiшити, що з тiєю валютою робити. Обмiнюйте на гривню чи витрачайте на внутрiшньому ринку. Вимагайте вiд роботодавцiв платити вам зарплату гривнями, а не в конвертах "зеленими"..."

Цього не зроблено, й тому суспiльство збурилося. Це провал Нацiонального банку, який не попередив людей про рiшення, якi

належать до його компетенцiї. До чого тут уряд?

А щодо того, чи здатнi ми при потребi робити непопулярнi кроки навiть за умови, що голова держави нас критикує... Знаєте, уряд наш є професiйний. За маленькими винятками. А професiоналiзм полiтикою не торгує.

Можна мати популiстський уряд, нема питань. Можна -- професiйний. Це вже на розсуд Президента. За теперiшньою Конституцiєю, Президент є над виконавчою владою, тому може дозволяти собi такi

коментарi й вказiвки.

Андрiй ГАНУС, Експрес