Заслуги премьера Яценюка. Майдан других не умеет делать

10.9т

Госскомстат любезно обобщил все результаты работы экономики Украины за 9 месяцев 2014 года.

Они очень наглядно показывают, какой у нас премьер-министр и какие у его успехи, пишет в своем Facebook президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Соціально-економічне становище України за січень–вересень 2014 року

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя)

Повідомлення Державної служби статистики України

Промисловість

У січні–вересні 2014р. порівняно з відповідним періодом 2013р. індекс промислової продукції становив 91,4%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 9%,

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 90,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 2%,

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 94,5%,

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшилися на 5,1%, у

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення індекс промислової продукції становив 85,1%,

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 14,7%,

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 6,4%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 90,9%,

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 86,3%,

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 79,7%,

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зменшився на 4,6%.

Сільське господарство

У січні–вересні п.р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2013р. становив 116,0%, у

Станом на 1 жовтня п.р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено та обмолочено на площі 11,4 млн.га (на 0,8% більше, ніж на 1 жовтня 2013р.), намолочено 43,5 млн.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 15,0% більше, при середній врожайності 38,2 ц з 1 га зібраної площі (на 14,0% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 6,2 млн.т (на 87% більше, ніж на 1 жовтня 2013р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 3,8 млн.т (у 2,1 р.б. більше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 2,4 млн.т (на 57% більше, ніж торік).

Будівництво

У січні–вересні 2014р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 34,4 млрд.грн. Індекс будівельної продукції у січні–вересні п.р. порівняно з відповідним періодом 2013р. становив 82,8%.

Будівництво будівель скоротилось на 17,6%, у т.ч. нежитлових – на 30,8%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 4,8%.

Зовнішня торгівля товарами

За січень–серпень 2014р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 37679,4 млн.дол. США та 36513,6 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом 2013р. експорт скоротився на 6,8%, імпорт – на 23,5%. Позитивне сальдо складало 1165,8 млн.дол. (за 8 місяців 2013р. від?ємне – 7323,9 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,03 (за січень–серпень 2013р. – 0,85).

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–вересень 2014р. становив 703 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–вереснем 2013р. склав 86%.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–вересень 2014р. становив 651,2 млрд.грн., що складає 94,7% обсягу січня–вересня 2013р.

Транспорт

За січень–вересень 2014р. підприємствами транспорту перевезено 508,1 млн.т вантажів, що склало 93,7% від обсягу січня–вересня 2013р. Вантажооборот становив 257,1 млрд.ткм, або 93,5% від обсягу січня–вересня 2013р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–вересні 2014р. становив 116,2% (у відповідному періоді попереднього року – 99,4%).

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–вересні 2014р. становив 127,4 % (у відповідному періоді попереднього року – 102,1%).

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–серпні 2014р. становив 108,1% (у відповідному періоді попереднього року – 102,4%).

Доходи населення

У січні–серпні 2014р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2013р. збільшився на 4,9% і становив 3399 грн.

Індекс реальної заробітної плати у січні–серпні 2014р. порівняно з відповідним періодом 2013р. становив 96,9%.

Упродовж січня–серпня 2014р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 89,2%, або на 671,4 млн.грн., і на 1 вересня становила 1424,4 млн.грн., що дорівнює 4,6% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2014р.

Збільшення загальної суми заборгованості відбулося головним чином за рахунок економічно активних підприємств. Упродовж січня–серпня

У січні–серпні 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 589,0 тис. сімей, що становило 93,5% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях - 457,9 тис., у сільській місцевості - 131,1 тис. сімей.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у серпні 2014р. становив 75,2 грн.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у серпні 2014р. порівняно з липнем на 1,3% і на кінець серпня становила 11179,8 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 3,8 місяця.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за І півріччя 2014р.)становила 20,2 млн. осіб, з яких 18,5 млн. були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,7 млн.) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 57,9%, а в працездатному віці – 65,7%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 8,6%, а працездатного віку – 9,0%.

Упродовж січня–вересня 2014р. статус зареєстрованого безробітного в державній службі зайнятості отримали 1147,4 тис. осіб, що на 18,1 тис., або на 1,6%, менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 вересня 2014р. становила 42977,4 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2014р. чисельність населення зменшилася на 95,7 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,3 особи.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (109,2 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (13,5 тис. осіб).

Порівняно із січнем–серпнем 2013р. обсяг природного скорочення збільшився на 2,2 тис. осіб, або з 3,7 до 3,8 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність збільшилася з 10,9 до 11,0 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – з 14,6 до 14,8 померлих на 1000 наявного населення.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Присоединяйтесь к группе "Обозреватель Блоги" на Facebook, читайте свежие новости!

Наши блоги

Последние новости