УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Бродский предложил Президенту ветировать изменения в Жилищный кодекс

678
Бродский предложил Президенту ветировать изменения в Жилищный кодекс

Правительственный уполномоченным по вопросам дерегуляции Михаил Бродский и Госкомитет по регуляторной политике и предпринимательству высиупают против законопроекта № 8203 в принятой редакции. так как "практическим последствием применения этой нормы будет прекращение возможности осуществления предпринимательской деятельности в сфере малого и среднего бизнеса, который чаще всего использует помещения в жилых домах для осуществления своей предпринимательской деятельности, что принесет значительный вред для этого бизнеса и будет противоречить установке государства на создание благоприятной бизнес-среды".

Госкомитетом подготовлены предложения Президенту для ветирования закона.

Внесення змін до Житлового кодексу завдасть величезного удару по бізнесу країни - Михайло Бродський

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР (щодо визначення житлової та загальної площ об’єкту житлової нерухомості)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР щодо визначення житлової та загальної площ об’єкта житлової нерухомості

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Статтю 6 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст.573) викласти в такій редакції:

«Стаття 6. Призначення житлових будинків, квартир, інших житлових приміщень (об’єктів житлової нерухомості)

Житлові будинки, квартири, інші житлові приміщення (об’єкти житлової нерухомості) призначаються та мають бути придатні для постійного проживання в них громадян, а також для використання у встановленому порядку як службових житлових приміщень і гуртожитків. Надання приміщень у житлових будинках для потреб виробничого характеру забороняється.

Житлова площа об’єкта житлової нерухомості визначається як сумарна площа житлових кімнат.

Загальна площа об’єкта житлової нерухомості визначається як сумарна площа житлових кімнат і підсобних приміщень з урахуванням лоджій, балконів, веранд і терас.

До житлової площі об’єкта житлової нерухомості не належить площа приміщень, призначених для гігієнічних або господарсько-побутових потреб громадян (ванна, вбиральня, душова, приміщення для прання, кухня, комора, передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор, вбудована шафа тощо).

Площа лоджій, балконів, веранд і терас підраховується із врахуванням коефіцієнтів, що встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань житлової політики».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР» (щодо визначення житлової та загальної площ об’єкту житлової нерухомості)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.

На сьогодні визначення житлової та загальної площ об’єкту житлової нерухомості міститься в декількох підзаконних нормативно-правових актах (Державні будівельні норми України, Наказ Комітету статистики України «Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-житлофонд (річна)», Положення про порядок передачі квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках у власність громадян, Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна), але відсутнє на рівні закону.

Тому завжди існуватиме загроза виникнення колізій між різними визначеннями, що можуть мати наслідком обмеження житлових прав громадян.

ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до

статті 6 Житлового кодексу Української РСР

(щодо визначення житлової та загальної площ об‘єкту

житлової нерухомості)» (реєстр. № 8203 від 04.03.2011 року,

внесений народними депутатами України В.В.Забарським,

О.О.Зарубінським, Ю.С.Сербіним)

У проекті пропонується доповнити статтю 6 Житлового кодексу Української РСР положеннями, які визначатимуть зміст понять «житлова площа» та «загальна площа».

Головне управління, не заперечуючи проти врегулювання вказаних питань, вважає за потрібне звернути увагу на недоцільність використання при визначенні змісту вказаних понять терміну «об‘єкт житлової нерухомості», оскільки в цьому кодексі він не застосовується. У зв‘язку з цим пропонуємо замінити його на термін «жилі будинки і жилі приміщення», саме який використаний у цій статті.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР (щодо визначення житлової та загальної площ об‘єкту житлової нерухомості)» може бути взятий за основу з наступним врахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту.

Метою прийняття законопроекту є ліквідація прогалини чинного законодавства України щодо визначення понять житлової площі об’єкту житлової нерухомості та загальної площі об’єкту житлової нерухомості.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту.

Законопроектом пропонується доповнити статтю 6 Житлового кодексу Української РСР частинами 2, 3 та 4 та визначити, що житлова площа об’єкту житлової нерухомості визначається як сумарна площа житлових кімнат, загальна площа об’єкту житлової нерухомості визначається як сумарна площа житлових кімнат і підсобних приміщень з урахуванням лоджій, балконів, веранд і терас.

Також, проектом визначається, що житлової площі об’єкту житлової нерухомості не відносяться площа приміщень, призначених для гігієнічних або господарсько-побутових потреб громадян (ванна, вбиральня, душова, приміщення для прання, кухня, комора, передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор, убудована шафа тощо).

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

У даній сфері правового регулювання діють положення Житлового кодексу Української РСР.

Положення поданого законопроекту не потребують прийняття змін до інших діючих законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту у запропонованій редакції не потребує додаткових видатків із Державного та місцевих бюджетів України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Громадське обговорення

Проект Закону потребує проведення консультацій з громадськістю.

8. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально – трудової сфери.

9. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття Закону сприятиме вдосконаленню національного законодавства в частині понятійного апарату та ліквідації прогалин чинного законодавства, направлених на убезпечення житлових прав громадян.

Законопроэкт рассмотрен верховным советом.

Закон принят за основу и направлен на подпись Президенту

Зауваження Головного юридичного управління 12.09.2011

Завізований Головним юридичним управлінням без зауважень.

Законопроект може бути прийнятий у другому читанні та в цілому як Закон.

Висновок Головного науково-експертного управління 30.03.2011

ВИСНОВОК на проект Закону України «Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР (щодо визначення житлової та загальної площ об‘єкту житлової нерухомості)» (реєстр. № 8203 від 04.03.2011 року, внесений народними депутатами України В.В.Забарським, О.О.Зарубінським, Ю.С.Сербіним)

У проекті пропонується доповнити статтю 6 Житлового кодексу Української РСР положеннями, які визначатимуть зміст понять «житлова площа» та «загальна площа».

Головне управління, не заперечуючи проти врегулювання вказаних питань, вважає за потрібне звернути увагу на недоцільність використання при визначенні змісту вказаних понять терміну «об‘єкт житлової нерухомості», оскільки в цьому кодексі він не застосовується. У зв‘язку з цим пропонуємо замінити його на термін «жилі будинки і жилі приміщення», саме який використаний у цій статті.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР (щодо визначення житлової та загальної площ об‘єкту житлової нерухомості)» може бути взятий за основу з наступним врахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Висновок комітету 06.04.2011

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітетом Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики на своєму засіданні 06.04.2011 р. розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР (щодо визначення житлової та загальної площ об‘єкту житлової нерухомості)» (реєстр. № 8203 від 04.03.2011 р.), внесений народними депутатами України В.В.Забарським, О.О.Зарубінським, Ю.С.Сербіним.

Законопроект спрямовано на ліквідацію прогалини чинного законодавства України щодо визначення понять житлової площі об’єкту житлової нерухомості та загальної площі об’єкту житлової нерухомості.

Головне науково-експертне управління у своєму висновку від 30.03.11 р. пропонує термін «об’єкт житлової нерухомості» замінити на термін «жилі будинки і жилі приміщення» та за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР (щодо визначення житлової та загальної площ об‘єкту житлової нерухомості)» взяти за основу з наступним врахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Враховуючи наведене, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Закону України «Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР (щодо визначення житлової та загальної площ об‘єкту житлової нерухомості)» та прийняти його за основу.

Доповідачем законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено народного депутата України – Заступника Голови Комітету Сербіна Ю.С..