Эксклюзив "Обозу". Микола Мельниченко: "Я записав розмови Березовського". Оновлено

2,0 т.
Эксклюзив 'Обозу'. Микола Мельниченко: 'Я записав розмови Березовського'. Оновлено

Голові Служби Безпеки України О.В.Турчинову від Мельниченка Миколи Івановича

Видео дня

Копія - "Обозу", www.oboz.com.ua

Заява

Цей план передбачає махінації і маніпуляції навколо частини копій записів розмов Л.Кучми, переданих мною голові тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України 3-го скликання О.Жиру на початку 2002 року.

Однією з головних цілей махінацій і маніпуляцій навколо ”Копій Фрагментів Записів ТСК ” є незаконний вплив Б.А.Березовського на діючу Українську владу для отримання особистої вигоди.

На початку березня 2005 року я знаходився у Варшаві, де працював над фільмом та книгою. Після надходження інформації про раптову загибель Юрія Кравченка – одного з організаторів вбивства Георгія Гонгадзе, я одержав інформацію про загрозу моєму життю. Після того, як керівництво СБУ повідомило мене, що не може забезпечити моє безпечне перебування в Європі, а американські правоохоронні органи забезпечують мою безпеку тільки на території США, я скористався запропонованою мені допомогою Бориса Березовського в питаннях моєї безпеки в Європі. Також в Лондоні Б.Березовський запропонував мені допомогу в координації роботи моїх адвокатів і висловив готовність профінансувати транспортні витрати, пов'язані з цим.

Проте 13 березня 2005 року Б.Березовський несподівано для мене почав примушувати мене до незаконних дій.

Він повідомив мене, що нібито в його розпорядженні є “ Копії Фрагментів Записів ТСК ”, одержані ним від О.Жира через Ю.Швеца - колишнього офіційного представника О.Жира на території США.

За моєю інформацією у Б.А.Березовського можливо дійсно знаходяться якісь схожі копії записів на “ Копії Фрагментів Записів ТСК ”. Але я не можу підтвердити, що це дійсно “ Копії Фрагментів Записів ТСК ” або їх копії і що ці аудіоматеріали не були кимось змонтовані або що з ними не проводилися якісь маніпуляції.

Березовській настирливо вимагав від мене, щоб я легалізував передачу цих матеріалів від О.Жира структурам Березовського.

Б.Березовський і його люди вимагали від мене дати письмове доручення Ю.Швецу передати “ Копії Фрагментів Записів ТСК ” структурам Березовського.

Після моєї категоричної відмови мені було сказано, що в цьому випадку людьми Березовського буде запущений механізм моєї публічної дискредитації. Зокрема вони заявлятимуть, що придбали ” Копії Фрагментів Записів ТСК ” у мене ще в 2002 році.

( До речі, СБУ мало в своєму розпорядженні докази про підготовку цієї провокації і про намір О.Жира продати матеріали Березовському, і про плани по моїй дискредитації.) Березовський та його люди шантажували мене тим, що з метою моєї дискредитації вони обнародуватимуть фінансові документи про надання мені фінансової допомоги в 2002 році та заявлятимуть, що ці кошти нібито були виділені для оплати за ті матеріали, які знаходяться у них в розпорядженні.

Офіційно заявляю, що я передавав ”Копії Фрагментів Записів ТСК ” виключно О.Жиру. Ні Березовському, ні його людям, ніяким іншим особам я ніяких “Копій Фрагментів Записів ТСК ” не передавав.

Також Б.Березовський стверджував, що за 500 000 доларів США викупить у О.Жира один з моїх (Виноска №2) записуючих пристроїв.

Цей записуючий пристрій в 2002 році був вкрадений у мене Ю.Швецом - офіційним представником О.Жира у США. Про це я ще тоді офіційно повідомив як ФБР, так і голову слідчої комісії Верховної Ради України Григорія Омельченка. Проте у той час і до цього часу О.Жир заявляв, що цей записуючий пристрій і декілька чіпів (Виноска №3) знаходяться у нього.

Б.Березовський і його люди вимагали від мене написати розписку про те, що я даю доручення Ю.Швецу передати цей записуючий пристрій і ці чіпи структурам Березовського.

Березовський пропонував мені пайову участь в розподілі мільярда доларів США, які Березовський нібито одержить від людей Кучми за те, що відведе відповідальність від Кучми за злочини, скоєні ним проти Георгія Гонгадзе та Олександра Єльяшкевича.

Крім того, Березовський стверджував, що у разі моєї згоди це дасть йому можливість впливати на нове керівництво України для вирішення економічних і політичних питань Березовського і що у такому разі він вирішить з новим керівництвом України всі мої питання.

Вищевикладене мною підтверджується задокументованими мною доказами, зокрема записаними розмовами між мною і Березовським і людьми з оточення Березовського.

На підставі вищевикладеного у зв'язку з тим, що діяльність Б.Березовського несе загрозу національної безпеки України прошу Вас:

1.Негайно присікти незаконну діяльність Б.Березовського і його структур, дати правову оцінку діям Б.Березовського і адекватно прореагувати на те, що відбувається.

2.Проінформувати Президента України про незаконну діяльність Бориса Березовського і його оточення.

3.Провести інвентаризацію матеріалів, переданих мною свого часу О.Жиру. У разі підтвердження інформації, пов'язаної з отриманням Березовським цих матеріалів, порушити проти О.Жира кримінальну справу по ст. 328 і по ст.329 КК України.

Виноска №1.

Частина копій записів розмов Л.Кучми була передана мною на початку 2002 року О.Жиру - голові Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України третього скликання. Надалі в тексті моєї заяви дана частина копій записів розмов Л.Кучми іменуватиметься терміном “ Копії Фрагментів Записів ТСК”.

Виноска №2.

Вся решта записуючих пристроїв, якими я документував злочини Л.Кучми, знаходиться під моїм контролем.

Виноска №3.

Вся решта чіпів, а їх біля ста, знаходиться під моїм контролем.

Микола Мельниченко

30 березня 2005 року

______________________________________________________

Председателю Службы Безопасности Украины А.В. Турчинову от Мельниченко Николая Ивановича

Копия - "Обозу", www.oboz.com.ua

Заявление

Довожу до вашего сведения, что в последнее время реализуется преступный план международной группы лиц под руководством Бориса Абрамовича Березовского...

Этот план предусматривает махинации и манипуляции вокруг части копий записей разговоров Л.Кучмы, переданных мной главе временной следственной комиссии Верховной Рады Украины 3-го созыва А.Жиру в начале 2002 года.

Одной из главных целей махинаций и манипуляций вокруг «Копий Фрагментов Записей ВСК» является незаконное влияние Б.А.Березовского на действующую украинскую власть для получения личной выгоды.

В начале марта 2005 года я находился в Варшаве, где работал над фильмом и книгой. После поступления информации о внезапной гибели Юрия Кравченко – одного из организаторов убийства Георгия Гонгадзе, я получил информацию о том, что моей жизни угрожает опасность. После того, как руководство СБУ сообщило мне, что не может обеспечить мое безопасное пребывание в Европе, а американские правоохранительные органы обеспечивают мою безопасность только на территории США, я воспользовался предложенной мне помощью Бориса Березовского в вопросе моей безопасности в Европе. Также в Лондоне Б.Березовский предложил мне помощь в координации работы моих адвокатов и выразил готовность профинансировать транспортные расходы, связанные с этим.

Однако 13 марта 2005 года Б.Березовский неожиданно для меня начал принуждать меня к незаконным действиям.

Он сообщил мне, что якобы в его распоряжении имеются «Копии Фрагментов Записей ВСК», полученные им от А.Жира через Ю.Швеца – бывшего официального представителя А.Жира на территории США.

По моей информации, у Б.А.Березовского, возможно, действительно находятся какие-то похожие копии записей «Копии Фрагментов Записей ВСК». Но я не могу подтвердить, что это действительно «Копии Фрагментов Записей ВСК» или их копии, и что эти аудиоматериалы не были кем-то смонтированы или с ними не проводились какие-то манипуляции.

Березовский настойчиво требовал от меня, чтобы я легализовал передачу этих материалов от А.Жира структурам Березовского.

Б.Березовский и его люди требовали от меня дать письменное поручение Ю.Швецу передать «Копии Фрагментов Записей ВСК ” структурам Березовского.

После моего категорического отказа мне было сказано, что в этом случае людьми Березовского будет запущен механизм моей публичной дискредитации. В частности, они заявят, что приобрели «Копии Фрагментов Записей ВСК ” у меня еще в 2002 году.

(Кстати, СБУ имело в своем распоряжении доказательства подготовки этой провокации и о намерении А.Жира продать материалы Березовскому, и о планах по моей дискредитации). Березовский и его люди шантажировали меня тем, что с целью моей дискредитации они обнародуют финансовые документы о предоставлении мне финансовой помощи в 2002 году и заявят, что эти средства якобы были выделены для оплаты за те материалы, которые находятся у них в распоряжении.

Официально заявляю, что я передавал «Копии Фрагментов Записей ВСК» исключительно А.Жиру. Ни Березовскому, ни его людям, ни другим лицам я никаких «Копий Фрагментов Записей ВСК ” не передавал.

Также Б.Березовский утверждал, что за 500 000 долларов США выкупит у А.Жира одно из моих (Сноска №2) записывающих устройств.

Это записывающее устройство в 2002 году было украдено у меня Ю.Швецом – официальным представителем А.Жира в США. Про это я еще тогда официально поставил в известность как ФБР, так и главу следственной комиссии Верховной Рады Украины Григория Омельченко. Однако и тогда и по сегодняшний день А.Жир заявлял, что это записывающее устройство и несколько чипов (Сноска №3) находятся у него.

Б.Березовский и его люди требовали от меня написать расписку о том, что я даю поручение Ю.Швецу передать это записывающее устройство и эти чипы структурам Березовского.

Березовский предлагал мне паевое участие в распределении миллиарда долларов США, которые Березовский якобы получит от Кучмы за то, что отведет ответственность от Кучмы за преступления, совершенные им против Георгия Гонгадзе и Александра Ельяшкевича.

Кроме того, Березовский утверждал, что в случае моего согласия, это даст ему возможность влиять на новое руководство Украины для решения экономических и политических вопросов Березовского, и тогда он решит с новым руководством Украины все мои вопросы.

Вышеизложенное мной, подтверждается задокументированными мной доказательствами, в частности записанными разговорами между мной и Березовским и людьми из окружения Березовского.

На основании вышеизложенного, в связи с тем, что деятельность Б.Березовского несет угрозу Национальной безопасности Украины, прошу Вас:

1.Немедленно пресечь незаконную деятельность Б.Березовского и его структур, дать правовую оценку действиям Б.Березовского и адекватно отреагировать на то, что происходит.

2.Проинформировать Президента Украины о незаконной деятельности Бориса Березовского и его окружения.

3.Провести инвентаризацию материалов, переданных мной в свое время А.Жиру. В случае подтверждения информации, связанной с получением Березовским этих материалов, возбудить против А.Жира уголовное дело по ст. 328 и по ст.329 УК Украины.

Сноска №1.

Часть копий записей разговоров Л.Кучмы была передана мной в начале 2002 года А.Жиру - главе Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины третьего созыва. Далее в тексте моего заявления данная часть копий записей разговоров Л.Кучмы будет именоваться термином «Копии Фрагментов Записей ВСК”.

Сноска №2.

Остальная часть записывающих устройств, которыми я документировал преступления Л.Кучмы, находится под моим контролем.

Сноска №3.

Остальная часть чипов, а их около ста, находится под моим контролем.

Николай Мельниченко

30 марта 2005 года