Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
БлогиМир

/Новости политики

Реформи повинні відчуватися реально

172

Для Президента України є важливим, щоби реформи залишилися не благими намірами, а реально відчувалися громадянами України. Саме на цьому він акцентує увагу, саме це і стало змістом його щорічного послання до Верховної Ради України.

До слова, щорічне послання – це обов`язок Глави держави, передбачений Конституцією України (пункт 2, частина перша, стаття 106). Згідно з цим, Президент України звертається із щорічним посланням до Верховної Ради, аналізує внутрішнє і зовнішнє становище країни.

На підставі цього послання, яке містить аналіз стану справ, викликів, де визначено кожен напрямок нашої життєдіяльності, буде формуватися політика уряду, будуть ухвалюватися рішення щодо бюджету, реформ в кожному з тих напрямків, які визначені пріоритетними на цей рік.

Форма, в якій оприлюднюється це послання, може бути і у вигляді особистого виступу Глави держави. Але враховуючи, що згаданий документ, складається майже з 300 сторінок, його оголосити просто технічно було б дуже складно. Адже Президент у своєму посланні спирався на роботу численних експертів, суб’єктів громадянського суспільства, тож і кінцевий документ вийшов досить об’ємним.

Тому цього разу в парламенті його презентував я. Власне, для того й існує Представник Президента в парламенті, щоб представляти позицію Глави держави і відповідати на запитання, пов’язані з тим чи іншим напрямком політики, який визначає Президент.

Я би хотів зупинитися на деяких пунктах згаданого документу й пояснити, власне, що в ньому закладено. Як правило, у Посланні Глави держави підбиваються перші підсумки та окреслюються нові завдання.

Щодо підсумків. Проголосивши ще в 2010 році курс на модернізацію, Україна стала на шлях докорінних перетворень. Метою їх є утвердження сучасної країни високих економічних, політичних і соціальних стандартів. Основні зусилля були спрямовані на подолання економічної кризи; розвиток базових і перспективних секторів економіки; боротьбу з корупцією; перебудову неефективної системи соціального захисту.

У стислі терміни здійснена адміністративна реформа. Відбулася оптимізація державної управлінської структури; підвищилася відкритість і прозорість процесу ухвалення рішень і діяльності органів влади.

Здійснено системні кроки в напрямку спрощення умов для підприємницької діяльності, оптимізації системи судочинства. Адже реформування податкового законодавства було спрямовано на зменшення нелегального обороту капіталу; спрощення залучення в українську економіку стратегічних інвестицій внутрішнього і зовнішнього походження.

Окрім цього, реалізується низка пілотних проектів, щодо модернізації системи охорони здоров’я, освіти, а також втілюються програми регіонального розвитку, розроблені й затверджені за безпосередньої участі органів місцевого самоврядування.

Проте вже на початкових стадіях перетворення наразилися на перепони, які несуть реальну загрозу їх гальмування та призводять до знецінення здобутих результатів. Головні з яких - інерція і спротив корумпованої бюрократії.

Варто зазначити й кілька пріоритетних завдань, які ми поставили перед собою.

Це й розвиток і залучення громадянського суспільства до процесу вироблення та реалізації державного курсу шляхом подальшого зростання відкритості публічної політики та державного управління для безпосередньої участі в них громадян і громадських об’єднань.

Це - зміцнення представницького складника українського парламентаризму. В цьому контексті великого значення набувають чесні, прозорі, демократичні вибори до Верховної Ради 2012 року, які мають стати відправним пунктом у процесі повернення Парламенту статусу органу влади, що безпосередньо представляє інтереси громадян. Верховна Рада має припинити функціонування в режимі "закритого елітного клубу".

Ви вже багато чули про конституційну реформу. Так от, для чого вона проводиться? По-перше, вона дасть вичерпні відповіді на питання про співвідношення владних повноважень між державою і місцевим самоврядуванням та про характер і особливості політичного устрою України; стане дієвою основою для забезпечення широких прав громадян, у тому числі і щодо прямої участі у прийнятті рішень державного рівня і з вирішення актуальних питань розвитку громад.

Буде забезпечено найвищий рівень легітимності конституційного процесу. Зокрема, прийнято принципове рішення про те, що вперше в історії України над проектом Основного Закону працюватимуть широкі кола громадськості, потенціал якої буде акумульовано й розкрито в межах роботи Конституційної Асамблеї.

Часто громадяни скаржаться на закритість роботи органів публічної влади, особливо на регіональному рівні. Тож реформи будуть спрямовуватися на подолання централізованості державного управління. А в основі уваги мають бути питання зміни характеру відносин місцевих органів влади з громадами.

В особі українських громад, які отримають дієві важелі контролю над роботою влади на місцях, керівництво держави бачить свого найціннішого союзника і партнера.

У своєму посланні Президент України поставив і конкретні завдання на 2012 рік. Насамперед, це прискорення реформування національної економіки й соціальної системи. Базовими пріоритетами тут має стати забезпечення усталеного економічного зростання в умовах глобальної кризи;підвищення соціальних стандартів; збільшення реальних доходів працюючих;загальне поліпшення якості життя українських громадян.

Щодо реального сектору, то тут поставлено завдання подальшої структурної трансформації і детінізації економіки;підвищення її конкурентоспроможності та стійкості до спадів світової кон’юнктури; залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій; розвиток внутрішнього ринку; створення нових робочих місць; підвищення правових гарантій інституту власності; створення вільного середовища для розкриття підприємницького потенціалу суспільства; зняття адміністративних перепон; лібералізація і дерегуляція підприємницької діяльності; зниження адміністративного та фіскального тиску.

У сфері промислової політики необхідно забезпечити модернізацію і технологічне оновлення зростання інвестиційної та інноваційної активності; впровадження енергозберігаючих технологій.

Важливими є реформи і в аграрному секторі. Уже цього року до зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення необхідно забезпечити створення й повноцінне функціонування механізмів захисту інтересів сільгоспвиробників і продовольчої безпеки країни в цілому.

Невідкладною є реформа системи соціального забезпечення та соціального захисту громадян. Основні принципи:гарантії надання адекватної державної допомоги тим, хто цього дійсно потребує;раціональні соціальні видатки;висока якість соціальних послуг, що надаються громадянам.

Серед завдань нової гуманітарної політики:духовне оздоровлення українського суспільства, розкриття його творчого потенціалу.

Завдання зовнішньої політики України: активна участь у розвитку міжнародних систем забезпечення безпеки; налагодження прагматичного політичного та економічного співробітництва з новими перспективними партнерами та міжнародними об’єднаннями.

І на завершення хочу зауважити. Президент переконаний, що Україна впевнено рухається шляхом глибокої модернізації, стверджується як розвинена цивілізована європейська держава.

Представник Президента у Верховній Раді України, народний депутат Юрій Мірошниченко

Наши блоги