Лідер молодіжної організації білоруської опозиції: "Наша мета — розбудити білорусів"

291
Лідер молодіжної організації білоруської опозиції: 'Наша мета — розбудити білорусів'

Ігор Щекаревич - один з лідерів "Молодого фронту", чи не найбіль­шої молодіжної організації біло­руської опозиції. її діяльність не обмежується політикою: це також спортивні олімпіади, освітні та екологічні програми.

За політичну діяльність Ігор Щекаревич був виключений з Гродненського державного університету. Цього року він разом з іншими активістами білоруського студентства брав участь у голодуванні на знак про­тесту проти тиску влади на опози­ційну молодь.

З лідером молодої білоруської опозиції зустрівся наш кореспон­дент.

Як виник "Молодий фронт" і яка мета вашої організації?

— "Молодий фронт" був засно­ваний 1997 року на хвилі мітингів і демонстрацій проти об'єднання Білорусі й Росії, які прокотилися по всій країні. День створення фронту легко запам'ятати — це був день святого Валентина. Відтоді у Мінську та інших містах 14 люто­го традиційно проходять демон­страції молоді, які щороку збира­ють все більше наших прихиль­ників.

Видео дня

"Молодий фронт" — це націо­нально орієнтована організація, яка об'єднує патріотів Білорусі й входить до п'яти найвпливовіших сил Білорусі. Наша мета — духов­не пробудження нації, ми хоче­мо підняти молодь проти дикта­тури, проти бездуховності у нашому суспільстві.

Наскільки серед молоді попу­лярні ідеї "Молодого фронту" і чи зростає кількість ваших прихиль­ників?

— Якщо я не помиляюся, то у 2004 році, за результатами незалеж­них соціологічних опитувань, "Мо­лодий фронт" мав найвищий рей­тинг серед опози­ційних організацій країни. Тоді нам віддали перевагу шість відсотків жи­телів Білорусі. Се­ред молоді ця частка сягає сорока відсотків.

Інша річ, що мо­лодь боїться всту­пати до нашої та інших опозиційних організацій через зрозумілі причини —виключен­ня з навчальних закладів і пробле­ми, які неминуче з'являться у їхньому житті.

Які ще, крім "Молодого фрон­ту", потужні опозиційні організації діють у Білорусі?

— Серед найактивніших моло­діжних я б відзначив організацію "Зубр", а серед "дорослих" — БНФ (Білоруський національний фронт) і Об'єднану громадянську партію.

Відомо, що деякі лідери опози­ції провадять свою роботу з-за кор­дону. Чи небезпечно сьогодні бра­ти участь у опозиційних рухах, пе­ребуваючи у Білорусі?

— Так, останнім часом кілька лідерів білоруської опозиції були заарештовані й кинуті до в'язниці за організацію антиурядових захо­дів. А/ге, на моє тверде переконан­ня, ефективно впливати на ситуа­цію в країні можна, тільки пере­буваючи в Білорусі.

Чи вважаєте ви, білоруська опозиція може сказати ва­гоме слово на наступних президентських виборах?

— Япевен, що де­мократичних вибо­рів у нас ще не може бути. Влада піде на масові фальсифіка­ції. З кожним роком ті рамки, в яких опозиція могла б реально впливати на політичні процеси в країні легально, звужуються. Тому я не бачу важелів, з допо­могою яких опозиція сьогодні могла б контролювати демокра­тичність проведення виборів у Білорусі. Але ми, звісно, не при­пинятимемо боротьбу.

Володимир МИХАЛИК, «Експрес»

www.expres.ua