УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Книга рекордів України" готує екстрену заяву

285
'Книга рекордів України' готує екстрену заяву

Журналiсти поспілкувались з керiвником проекту "Книга рекордiв України" Iгорем Пiдчибiєм. Вiн заявив, що з хвилини на хвилину буде оприлюднена офiцiйна позицiя проекту з приводу матерiалiв щодо рекорду пi.

Видео дня

Люди, чиї прiзвища як членiв комiсiї записанi в протоколi реєстрацiї рекорду України в запам'ятовуваннi та вiдображеннi Андрiєм Слюсарчуком числа пi, почали говорити. Вони визнали, що в день, коли псевдолiкар нiбито ставив рекорд, їх на цiй подiї не було й близько.

Члени експертної комiсiї мали пильно стежити за тим, чи не шахраював Слюсарчук пiд час демонстрацїi своїх начебто надзвичайних здiбностей. I, як вказано у протоколi, "компетентною квалiфiкацiйною комiсiєю встановлено та пiдтверджено вiзуальне запам'ятовування i точне вiдтворення запису числа пi".

Вiдомi й заслуженi люди стали свiдками не встановлення рекорду, а звичайної вистави з використанням мiкронавушника.

Відкриті новi сенсацiйнi подробицi, знайденi у ходi журналiстського розслiдування. Два вiдомi професори так званої "експертної комiсiї" визнали, що не лише не перевiряли здiбностей Слюсарчука, а й узагалi не бачили його "рекорду".

"Я в Інтернетi, на сайтi "Книги рекордiв", знайшов протокол реєстрацiї цього рекорду. Там справдi є моє прiзвище. Але я офiцiйно заявляю, що не був на тому засiданнi, на тому "експериментi". I нiякi протоколи не пiдписував", - каже Роман Базилевич, доктор технiчних наук, професор.

"Крiм того, моє прiзвище в протоколi спотворено. Там написано БазЕлевич, а моє прiзвище - БазИлевич. Якби пiдписував якийсь протокол, то, повiрте, я цю помилку виправив би, - додає спiврозмовник. - Хотiв би я подивитися на оригiнал протоколу i на свiй пiдпис, якого не ставив. Це вiдверта пiдробка!"

Ще один науковець, чиє прiзвище також фiгурує у протоколi фiксацiї рекорду, теж заперечив свою присутнiсть на "експериментi", який назвали "Рекорд у категорiї "Людина, унiкальнi можливостi".

"Мене запрошували до цiєї комiсiї, i я мав там бути. Але саме на тiй подiї не був, бо мав особистi невiдкладнi справи. Хоча потiм в Інтернетi прочитав, що я нiбито був присутнiй", - каже Петро Каленюк, доктор фiзико-математичних наук, професор.

Як вiдомо, 16 листопада Галицький районний суд Львова пiдтримав подання слiдчого й обрав для псевдопрофесора Андрiя Слюсарчука запобiжний захiд у виглядi тримання пiд вартою на час слiдства.

Це трапилось пiсля того, як виявилося, що в Андрiя Слюсарчука немає жодної медичної освiти, усi його медичнi дипломи - пiдробленi. Журналiсти також стверджують, що результатом дiяльностi псевдолiкаря стало калiцтво десяткiв обдурених ним людей, а також - щонайменш три смертельнi випадки.