УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В Україні – нова «заява трьох»

В Україні – нова «заява трьох»

Ми - Президент України В.Ющенко, Голова Верховної Ради України В.Литвин, Виконувач обов'язків Прем'єр-міністра України Ю.Єхануров, уповноважені представники депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України та політичних партій,

розуміючи, що через об'єктивні і суб'єктивні чинники Україна перебуває в ослабленому стані,

будучи стурбованими такими негативними тенденціями, як політична нестабільність, здебільшого через генерування розколів, відцентрових явищ, протистояння й конфліктів, соціально-економічні складнощі, неусталений морально-психологічний клімат у суспільстві,

усвідомлюючи свою відповідальність перед Українським народом, дбаючи про майбутнє України,

відзначаємо необхідність єднання зусиль заради будівництва демократичної, правової, соціальної держави та досягнення національного консенсусу всіх політичних сил.

Ми переконані, що громадяни України хочуть жити у справедливій і заможній державі, якою керує злагоджена, чесна і професійна влада.

Досягнення цієї мети вимагає від усіх гілок державної влади і політичних сил порозуміння та солідарності. Зусилля всіх, хто щиро прагне добра для України, досягнення високих європейських стандартів життя для простих людей, впевненості у майбутньому, повинні консолідуватися.

Ми наголошуємо, що пріоритетом у діяльності керівників органів державної влади і політиків мають стати забезпечення інтересів Українського народу, зростання його добробуту, суспільна злагода, авторитет та повага до України у світі.

Ми підтверджуємо відданість демократичним цінностям і заявляємо про гармонізацію розуміння основних принципів і наших дій у суспільно-політичній сфері:

орієнтація суспільства і держави на загальнолюдські цінності - свободу, демократію, міжнаціональну і міжконфесійну злагоду, взаємну повагу і толерантність, справедливість і добро;

забезпечення прав опозиції, толерантне ставлення до багатоманітності думок і поглядів у суспільстві, неприпустимість політичних переслідувань та використання влади для тиску на політичних опонентів;

реальне забезпечення конституційних прав і свобод громадян, становлення повноцінного громадянського суспільства, налагодження діалогу між суспільством і владою;

здійснення на практиці політичної реформи у відповідності зі змінами до Конституції України;

гарантування на практиці верховенства права, особистої безпеки та безпеки сім'ї, дотримання Конституції і законів України, незалежності й неупередженості судочинства;

практичне відокремлення бізнесу від влади, недопущення використання посад в органах державної влади для задоволення приватних чи корпоративних інтересів;

викорінення корупції і хабарництва на всіх рівнях, підвищення ролі громадськості у подоланні цих ганебних явищ;

дотримання принципів професіоналізму та високих морально-етичних норм у кадровій політиці держави, недопущення взаємної боротьби у владі та переважання партійних ознак при доборі кадрів;

захист свободи слова, недопущення монополізації засобів масової інформації, сприяння формуванню суспільного радіо і телебачення;

проведення демократичних, вільних і чесних виборів до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, створення рівних умов для політичних партій і блоків у проведенні передвиборчої агітації.

Ми висловлюємо нашу спільну волю до здійснення кроків задля неухильного підвищення добробуту співвітчизників та сталого розвитку національного господарства:

формування Державного бюджету України як бюджету сталого розвитку та підвищення соціальних стандартів життя людей;

забезпечення сприятливого бізнес-середовища в країні, зниження податкового тиску, спрощення адміністративних процедур, усунення бюрократичних перешкод, захист прав власності, запровадження дієвих методів боротьби з економічною злочинністю та клановістю;

неухильне забезпечення гарантій власності, впорядкування процесів приватизації, недопущення безпідставного відчуження власності та майна в інтересах чи на догоду іншим особам або фінансово-промисловим групам;

створення умов для збільшення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, захист національного виробника та споживача, перегляд із цією метою вітчизняного законодавства;

збереження, раціональне використання та відтворення природних і соціальних ресурсів;

скорочення безробіття шляхом стимулювання продуктивної зайнятості та створення нових робочих місць в усіх секторах економіки;

підтримка приватної ініціативи, розвиток малого й середнього підприємництва;

здійснення реальних кроків із подолання бідності, досягнення добробуту кожною людиною її власними силами, відчутна й гарантована державна підтримка соціально вразливих верств населення;

реформування житлово-комунального господарства та вироблення й реалізація програми забезпечення громадян житлом;

визначення 2006-2010 років п'ятирічкою пріоритетного розвитку українського села на гарантованій фінансовій, матеріально-технічній та правовій базі, у тому числі з метою збереження традиційного укладу життя, духовних та культурних цінностей України;

прийняття, підписання і безумовне дотримання законів, покликаних врегулювати статус вищих органів держави, оптимізувати баланс повноважень між ними, зокрема, Законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про Президента України", "Про Фонд державного майна України";

забезпечення у відповідності з національними інтересами України поступального євроінтеграційного курсу України, вступу до Світової організації торгівлі та активної участі України у створенні зони вільної торгівлі в рамках Єдиного економічного простору.

Для вироблення цілісного загальнодержавного бачення розвитку України, її сьогодення й майбутнього, обговорення стратегічних проблем суспільного поступу, забезпечення правдивої участі та впливу громадськості на формування й реалізацію національної політики, відкритості та прозорості органів влади ми скличемо Загальнонаціональний "круглий стіл" за участю представників політичних сил, профспілок і громадськості, наукової та творчої еліти.

Ми підтримуємо ініціативу щодо створення Всеукраїнської Політичної Ради, яка буде консультативно-дорадчим органом при Президентові України з питань гармонійного розвитку України.

Виходячи з усвідомлення усіма політичними силами відповідальності перед Українським народом, ми закликаємо до єднання зусиль заради майбутнього України, порозуміння та тісної співпраці усіх гілок влади, консолідації українського суспільства.

ПрезидентУкраїни Віктор ЮЩЕНКО

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН

Виконувач обов’язків Прем’єр-міністра України Юрій ЄХАНУРОВ