Старт судової реформи в Україні: ключові новації

5.6т

30 вересня 2016 року в Україні набрали чинності зміни до Конституції України в частині правосуддя та новий Закон "Про судоустрій і статус суддів", які були прийняті ще 2 червня цього року. Спробуємо розібратись в чому полягають головні зміни галузі і чого чекати від нових правил простим українцям.

В Україні змінена система судоустрою України – тепер вона має три ланки:

- Місцеві суди. Суди першої інстанції стануть окружними. Місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах або районах в містах, або в місті, або в районі (районах) і місті (містах). Місцевими господарськими судами є окружні господарські суди. Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші суди, визначені процесуальним законом;

- Апеляційні суди. Вони створюються в апеляційних округах. Вони діють як суди апеляційної інстанції, а у випадках, визначених процесуальним законом, - як суди першої інстанції, з розгляду цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення;

- Верховний Суд, який став найвищим судом.

З системи судоустрою видалили вищі спеціалізовані суди: Вищий адміністративний суд України, Вищий господарський суд України та Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ України.

Однак, вводяться нові для України суди: вищі спеціалізовані суди з розгляду окремих категорій справ, які будуть діяти як суди першої інстанції:

- Вищий суд з питань інтелектуальної власності;

- Вищий антикорупційний суд.

Відтепер судді українських судів одразу призначаються безстроково. Раніше потрібно було відпрацювати п’ять років, і лише потім, суддю призначали безстроково. Змінено процедуру призначення на посаду – відтепер суддя одразу безстроково призначається Президентом за поданням Вищої ради правосуддя. Раніше суддя вперше призначався Президентом за поданням Вищої ради юстиції, а призначення судді безстроково відбувалось рішенням Верховної Ради України за рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Збільшено віковий ценз для судді. Тепер кандидат повинен мати 30 років. Раніше достатньо було 25 років. Збільшені підстави для звільнення судді. Наприклад, додатково до існуючих підстав, суддю можна звільнити за порушення обов'язку підтвердити законність джерела походження майна.

Відтепер дозвіл на затримання судді надає Вища рада правосуддя, раніше дозвіл повинна була надати Верховна Рада України, що іноді призводило до затягування вирішення питання.

Збільшується матеріальне забезпечення суддів. Базовий розмір посадового окладу судді становить:

1) 30 мінімальних заробітних плат - судді місцевого суду;

2) 50 мінімальних заробітних плат - судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду;

3) 75 мінімальних заробітних плат - судді Верховного Суду.

Нагадаю мінімальна заробітна плата на сьогодні становить 1378 грн. Проте, судді таку винагороду будуть отримувати не одразу. Є трирічна шкала поетапного підняття винагороди до 2020 року.

Змінилася також і адвокатура і прокуратура.

Вводиться поетапна монополія адвокатури. Конституція закріплює, що тільки адвокат може здійснювати представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Проте, законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді по трудових спорах, спорах про захист соціальних прав, щодо виборів і референдумів, в малозначних спорах, а також у зв'язку з представництвом малолітніх або неповнолітніх осіб та осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена.

У прокуратури відтепер урізані функції. Вона тепер здійснює:

1) підтримання публічного обвинувачення в суді;

2) організацію та процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, контроль за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;

3) представництво інтересів держави в суді у виняткових випадках і в порядку, визначених законом.

Що стосується ролі цих змін для нашого суспільства, то я би не поспішав з висновками. Поживемо – побачимо. Головне, щоб зміни працювали ефективно. Наприклад, в мене питання про доцільність створення окремого суду – Вищого антикорупційного суду. На мій погляд, антикорупційними повинні бути всі суди, а не лише один.

Позитивними, вважаю, зміни щодо збільшення вимог для суддів, підстав для їх звільнення. Щодо того, що питання надання згоди на затримання судді буде вирішувати Вища рада правосуддя, з одного боку це позитивно, - можна питання вирішити швидко, а не чекати поки суддя покине територію України, а з іншого, потрібно унеможливити солідарність суддів в цьому питанні. Також, вважаю, позитивним моментом підвищення статусу і збільшення повноважень адвокатів, головне тут, щоб кількісні і якісні критерії добору адвокатів були на високому рівні.

Читайте все новости по теме "Блог о жизни" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Присоединяйтесь к группе "Обозреватель Блоги" на Facebook, читайте свежие новости!

Наши блоги

Последние новости