УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Ющенко подписал указ о либерализации предпринимательской деятельности

690
Ющенко подписал указ о либерализации предпринимательской деятельности

Президент Украины Виктор Ющенко 12 мая 2005 года подписал Указ “О либерализации предпринимательской деятельности и государственной поддержке предпринимательства”.

Приводим текст Указа полностью:

„З метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність, створення більш сприятливих умов для розвитку підприємництва на засадах непорушності права приватної власності, підтримання добросовісної конкуренції і обмеження монополізму постановляю:

1. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вживати в межах своєї компетенції заходів, спрямованих на підтримку підприємництва, зокрема протягом 2005 року:

1) переглянути свої регуляторні акти та привести їх у відповідність із принципами державної регуляторної політики, визначеними статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2) забезпечити відкритий доступ суб’єктів підприємництва, зокрема через офіційні сайти відповідних органів, до інформації про державне і комунальне майно, яке пропонується до відчуження або передачі в оренду;

3) запровадити щоквартальний моніторинг використання коштів, що спрямовуються на виконання відповідних програм підтримки малого підприємництва, та оприлюднення його результатів у засобах масової інформації;

4) проаналізувати до 1 вересня 2005 року стан виконання Указу Президента України від 15 липня 2000 року № 906 «Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності», інших актів Президента України з питань державної підтримки підприємництва та за результатами аналізу вжити заходів до безумовного їх виконання.

2. Кабінету Міністрів України:

1) вжити до 1 червня 2005 року заходів для прийняття законів: про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва;

2) до 1 вересня 2005 року:

вжити в установленому порядку заходів щодо запровадження мінімального терміну дії договорів оренди державного майна не менше трьох років, за умови, якщо орендар не пропонує менший термін; забезпечити перегляд переліку продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації, та вжити заходів щодо його скорочення; проаналізувати практику провадження господарської діяльності з використанням торгового патенту та за результатами аналізу в разі потреби внести в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства; затвердити план заходів щодо входження України власним сегментом до Європейського реєстру бізнесу (ЕВК), запровадження механізмів такого входження та забезпечення укладання відповідних угод; опрацювати питання уніфікації форм податкової та фінансової звітності для суб’єктів малого підприємництва, усунення дублювання і зменшення кількості показників такої звітності та визначення єдиного строку її подання та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції;

3) до 1 жовтня 2005 року: внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів:

про єдиний соціальний внесок, передбачивши об’єднання фондів соціального страхування та уніфікації їх процедур; про дозвільну систему у сфері господарської діяльності; про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» щодо зменшення кількості видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню; про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» щодо вдосконалення порядку адміністрування такого податку, в тому числі механізмів автоматичного відшкодування сум такого податку, запровадження для суб"єктів підприємництва, обсяг оподатковуваних операцій яких не перевищує граничної величини, що встановлюється законодавством, касового методу податкового обліку; про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» щодо спрощення порядку адміністрування цього податку, а також стимулювання інноваційної діяльності;

4) при підготовці проекту Закону про Державний бюджет України на 2006 рік передбачити збільшення обсягів фінансування заходів щодо реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні;

5) затвердити протягом 2005 року концепцію розвитку системи адміністративних послуг в Україні, порядок надання органами виконавчої влади та підприємствами, установами, організаціями, що перебувають в їх управлінні, платних адміністративних послуг та визначення вартості таких послуг, передбачивши, що вартість послуг не перевищує вартості витрат з їх надання.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) розглянути до 1 жовтня 2005 року питання про стан виконання та ефективність реалізації регіональних і місцевих програм підтримки малого підприємництва;

2) передбачати у проектах регіональних і місцевих програм підтримки малого підприємництва заходи щодо: розвитку малого підприємництва у малих містах, сільській місцевості, на територіях з високим рівнем безробіття, в районах поселень депортованих осіб, які повернулися в Україну на постійне проживання, залучення суб’єктів малого підприємництва до розвитку пріоритетних для відповідної території видів економічної діяльності; залучення до підприємницької діяльності малозабезпечених верств населення. 4. Державному комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва внести пропозиції щодо запровадження механізму публічного контролю за виконанням цього Указу”.

http://comments.ua/