Музика може описуватися геометрією

835
Музика може описуватися геометрією

Композитор і професор музики з Прінстонського університету (США) Дмитро Тимошко розробив принципово новий підхід до теорії музики - геометричний. Вивчаючи неевклидову геометрію, Тимошко прийшла в голову ідея про те, що краще уявити собі структуру композиції можна, якщо ноти зобразити, як точки в просторі.

В основі досліджень Тимошко лежать перші публікації з теорії музики в журналі Science. Провівши додаткові поглиблені теоретичні дослідження, він побудував свою концепцію графічного відображення структури музичного твору.

Традиційна теорія музики припускає, що в основі композиції лежать певні базові акорди. Музичний простір Тимошко нагадує трикутну призму, в якій базові акорди лежать в центральній області. Поєднуючи між собою точки, відповідні потрібним акордам, виходить геометрична фігура музичного твору. Аналізуючи класичні композиції, професор показав, що всі відповідні їм фігури лежать в певному підпросторі, яке, як він вважає, найбільш привабливо для людського вуха.

Однак багато сучасні композитори нехтують основами і будують свої твори на основі дисонансу, формуючи так звані "дисонансні кластери". У графічному зображенні професора Тимошко ці кластери перебувають осторонь від центральної галузі музичного простору і створюють власні підпростору.

Професор заявляє, що не закликає писати музику, виходячи з його теорії, а лише створив інструмент для вивчення і теоретичного опису композицій.