Розтин покаже?

1,2 т.
Розтин покаже?

На мій погляд, не обов'язково чекати летального результату, щоб визначити причину що відбувається в світі, а особливо в нашій країні, яку точним чином висловив новообраний Святіший Патріарх Кирил: "Найбільша проблема зараз - це криза людської особистості, а зовсім не питання економіки" .

Відео дня

Тому криза серйозно поплескав нові гламурні "цінності" нашого суспільства, а от моральність буде "політично доцільна" і в довгостроковому періоді. Розмірковуючи сучасною мовою, рано чи пізно "мода" на здоровий глузд і моральний стрижень змінить застарілу моду на "гнучкість" (а точніше, безхребетність) і політкоректність (фантазувати на тему глибин моральності вирощеного на латиноамериканських серіалах покоління не будемо).

А тепер про цінності соціальних. Стаття 3 Основного Закону - Конституції України говорить: "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. "

Статтею 49 закріплено наше право на охорону здоров'я та медичну допомогу, а держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Центральним органом виконавчої влади у сфері є наш МОЗ.

Проаналізуємо ж останні "антикризові" заходи Міністерства охорони здоров'я України, діяльність якого, відповідно до Положення про МОЗ, затвердженому постановою КМУ від 2 листопада 2006 р. N 1542 спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і спрямована на забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення. Згідно п. 2 цього Положення МОЗ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

Серед основних завдань МОЗ, визначених п.3 Положення, виділимо організацію надання державними та комунальними закладами охорони здоров'я безоплатної медичної допомоги населенню; а також організацію разом з Національною Академією наук, Академією медичних наук наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку медичної науки.

Міркувати на тему "безоплатної медичної допомоги населенню" не будемо - медицина навіть у сталінські часи була винятком із правил, а самому Сталіну приписують слова: "хорошого лікаря прогодує народ, а поганому - так і треба".

Зупинимося на самій організації надання закладами охорони здоров'я медичної допомоги населенню та на організації наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку медичної науки, вичерпний перелік яких наведено в пункті 3 даного Положення.

Заходимо на офіційний сайт МОЗ http://www.moz.gov.ua в розділ "Медична допомога" і читаємо звіт про останні заходи у цій галузі:

16.03.2009р. " Українська Греко-Католицька Церква та Міністерство охорони здоров'я підпісалі угідь про співробітніцтво ":

"Днями в рамках Угоди про співробітництво між Міністерством охорони здоров'я України та Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій Глава УГКЦ Любомир Гузар та Міністр охорони здоров'я Василь Князевич підписали Угоду про співпрацю між УГКЦ та МОЗ України ...

Як наголошується в Угоді, сторони співпрацюватимуть, зокрема, в наступних напрямках:

- Розробка та реалізація програм профілактики ВІЛ / СНІДу, алкоголізму, наркоманії, залежності від інших психотропних речовин;

- Підготовка методичних рекомендацій для надання духовно-психологічної підтримки, задоволення потреб у здійсненні Св. Таїнств та інших церковних обрядів;

- Облаштування каплиць та молитовних кімнат на території установ задля створення належних умов реалізації релігійних потреб;

- Проведення конференцій, науково-практичних семінарів та інших просвітницьких заходів.

Згідно з документом, МОЗ України при цьому зобов'язується: надавати в установленому законодавством порядку доступ на територію закладів священнослужителів та мирян, яких належно приготовляє і уповноважує на служіння УГКЦ; створювати сприятливі умови для надання духовно-психологічної допомоги, здійснення богослужінь; сприяти, при наявності, виділенню в закладах приміщень для здійснення релігійних обрядів; сприяти розміщенню матеріалів у відомчих виданнях, підготовлених представниками УГКЦ з питань співпраці відповідно до цієї Угоди ".

Якби я не була громадянкою України, і, отже, платником податків та потенційної пацієнткою установ МОЗ, я б процитувала Вольтера: "мистецтво медицини полягає в тому, щоб розважати пацієнта, поки природа займається лікуванням хвороби".

Але, дозвольте, чому за ці "розваги" я повинна платити?! А головне - виникає цілий ряд цікавих питань:

Звідки у "установ МОЗ" приміщення для здійснення релігійних обрядів УГКЦ, коли хворі лежать у коридорах?!

Чим гірше інші церкви, "Посольство Боже", наприклад, або там чергове "Біле братство"? Треба і їм надати такі приміщення!

Може, тепер ученим Академії наук перекваліфікуватися в священнослужителі, а проведення наукових досліджень (наприклад, клінічних випробувань) доручити "науковця" з УГКЦ?

Але найцікавіше запитання: як бути з Конституцією України, стаття 35 якої говорить: "Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої ...

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова ".

Таким чином, підписана МОЗ з УГКЦ угода не тільки суперечить Основному Закону України, норми якого є нормами прямої дії, але його реалізація грубо порушує конституційні права пацієнтів - громадян України.

Хоча особисто для мене як пацієнта прихід "по мою душу" "уповноваженого служителя УГКЦ" мав би такий же позитивний терапевтичний ефект, як і для героя А.Краско в чудовому фільмі "Я залишаюся" прихід псевдо-лами з відновленням усіх природних здорових рефлексів ...

otechestvo.org.ua

Розтин покаже?