Як правильно знімати судові засідання в Україні: чіткі правила

3,8 т.
Камера

Відповідно до чиного законодавства України, вбачається відособлене правове регулювання порядку проведення в залі судового засідання фотозйомки, відео- та аудіозапису з використанням стаціонарної апаратури і портативних пристроїв.

Відео дня

Про це повідомляє юридичний інтернет-ресурс "Протокол".

Зокрема, порядок проведення в залі судового засідання фото-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускається виключно на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі.

Порядок реалізації цього права включає заявлення зацікавленою особою перед судом відповідного клопотання про застосування стаціонарної апаратури для здійснення запису або ж транслювання судового засідання, з’ясування думки осіб, які беруть участь у справі, отримання згоди зазначених осіб на такі дії та постановлення судом відповідного мотивованого рішення у формі ухвали про надання судом дозволу на реалізацію вказаного права або ж відмову у наданні такого дозволу з наведенням мотивів рішення.

Це регламентується положеннями ч. 8 ст. 6 Цивільного процесуального кодексу України, ч. 8 ст. 12 Кодексу адміністративного судочинства, ч. 6 ст. 27 Кримінально процесуального кодексу України.

Натомість, право на застосування портативних пристроїв, яке гарантоване у всіх процесуальних кодексах, є безумовним та є складовою процесуального правового статусу особи, яка бере участь у справі або ж перебуває в залі судових засідань на інших підставах. Відповідно до ч. 8 ст. 6 ЦПК України учасники цивільного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої.

 Згідно з ч. 8 ст. 12 КАС України, особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Відповідно до ст. 6 КПК України, кожен, хто присутній у залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. При цьому право на вчинення письмових записів, нотатків, стенограм, та право на використання саме портативних пристроїв не потребує отримання додаткового дозволу суду, оскільки правова конструкція, яка застосовується у актах процесуального законодавства передбачає гарантованість реалізації вказаних прав у ході судового розгляду.

Окрім цього, закон № 192-VIII доповнює обсяг процесуальних прав осіб на використання не тільки аудіотехнічного портативного пристрою, але й портативного пристрою для проведення фото-, відеозапису судового процесу, – без необхідності отримання окремого дозволу суду.

Окрім цього, є спеціальний порядок реалізації принципу гласності судового процесу під час розгляду судової справи у закритому судовому засіданні.

Особа, яка бере учать у справі, навіть якщо вона розглядається в порядку закритого судового засідання, – вправі здійснювати фотозйомку, відео- та аудіозапис судового процесу з використанням портативних пристроїв та без дозволу суду. Однак така особа позбавлена можливості оприлюднювати інформацію, яка стала їй відома під час розгляду справи перед невизначеним колом осіб, які не є учасниками справи.

Інформація, яка була отримана в закритому судовому засіданні за допомогою використання портативних пристроїв може бути спрямована до відповідних органів державної влади для вжиття відповідних заходів реагування (зокрема, до органів, які виконують правоохоронну функцію) за умови, що така інформація містить дані про правопорушення з боку фізичних осіб, юридичних осіб, суб’єктів владних повноважень або інших осіб.

Як повідомляв "Обозреватель", стало відомо, хто має право прослуховувати телефони українців.