Кодекс про банкрутство: юрист пояснила вигоду для українців

83,4 т.
Кодекс про банкрутство: юрист пояснила вигоду для українців

Як зазначає юрист юридичної компанії "Воронов і партнери" Медведовська Богдана, ще минулого року, а саме: 26 лютого 2018 року Верховна Рада України прийняла законопроект №8060, яким передбачено введення кодексу з процедур банкрутства. І лише 18 жовтня 2018 року Верховна Рада України прийняла Кодекс з процедур банкрутства, який надалі підписав екс-президент України Петро Порошенко.

Відео дня

Отже, я пропоную вам розглянути "родзинки" цієї події.

Цікаво, яка основна перевага Кодексу?

Вперше в історії України документ передбачає можливість і визначає умови банкрутства не тільки юридичних осіб, а й фізичних осіб. Тому, зараз ми поговоримо з вами саме про це.

У добре вам відомому Законі України про "Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" було можливе лише відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом. Наразі, завдяки Кодексу, можливе як відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи, так і фізичної.

Чи відрізняється мета "колишнього Закону" від "нового Кодексу"?

Основною метою, звичайно, єпідвищення ефективності процедури банкрутства в Україні. Окрім цього, аналізуючи законодавство, можна виокремити наступні цілі:

По-перше, це наближення до європейських стандартів вирішення питань процедури банкрутства; по-друге, це скорочення строків розгляду справ з питань банкрутства, наслідком чого є підвищення рівня захищеності прав кредиторів; по-третє, це підвищення рівня виконання судових рішень, договорів, рівня захищеності ведення бізнесу; і останнє це врегулювання відносин з відновлення платоспроможності фізичних осіб, які опинилися у важкій фінансовій ситуації і потребують допомоги з боку держави.

Постає питання як фізичній особі стати банкрутом та хто може це ініціювати?

Тільки сама фізична особа може подати заяву до господарського суду за місцем свого проживання, якщо вона вважає, що не може або не зможе подолати фінансову скруту у якийсь інший спосіб. Окрім заяви, фізична особа повинна подати до суду інформацію про операції з її рухомим та нерухомим майном, що були здійснені впродовж останнього року.

Боржник-фізичної особи зобов’язаний подати заяву до господарського суду про визнання себе банкрутом за таких обставин:

1) якщо боржник припинив погашати кредити чи здійснювати інші планові платежі у розмірі більше як п’ятдесят відсотків місячних платежів по кожному з кредитних та інших зобов’язань упродовж двох місяців;

2) у разі винесення постанови у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке можна звернути стягнення;

3) якщо скупний дохід боржника за останні півроку зменшився на п’ятдесят відсотків за наявності непогашених кредитів та іншої заборгованості;

4) якщо вартість майнових об’єктів, що належать фізичній особі на праві власності, зменшилась більше як на п’ятдесят відсотків за наявності непогашених кредитів та іншої заборгованості;

5) якщо розмір боргів боржника перевищує вартість його майна і майнових прав більше як на п’ятдесят відсотків;

6) у разі, якщо існують інші обставини, які можуть свідчити про те, що у найближчий час боржник не зможе виконати грошові зобов’язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності).

Як відбувається розгляд справи про банкрутство фізичних осіб?

Однією із новел Кодексу є також те, що під час розгляду справи про банкрутство фізичної особи, на відміну від боржника- юридичної особи, обов’язково залучається арбітражний керуючий, який може виступати як керуючим реструктуризацією, так і керуючим реалізацією.

Далі, є два варіанта "ходу подій": або Ви, як боржник-фізичної особи, домовляєтесь із кредиторами про реструктуризацію боргу, яка може передбачати зміну строків виплат або продаж частини майна боржника, або у разі недомовленості впродовж 120 днів після відкриття провадження в суді про реструктуризацію, суд оголошує Вас банкрутом.

Після цього починається така процедура, як погашення боргів. Майно боржника, що підлягає реалізації у процедурі погашення боргів боржника складає ліквідаційну масу. До останньої включається все майно боржника, що перебуває у його власності, а також те, що буде отримано ним у власність після визнання боржника банкрутом і до завершення процедури погашення боргів боржника.

Але тут, законодавство робить виключення і зазначає, що до складу ліквідаційної маси не включається єдине соціальне житло (квартира, загальна площа якої не перевищує 60 кв. метрів, або житлова площа якої не перевищує 13.65 кв. метрів на кожного члена сім’ї боржника, місце проживання якого зареєстроване у цій квартирі; житловий будинок, загальна площа якого не перевищує 120 кв. метрів) та інше майно боржника, на яке згідно з законодавчими актами України не може бути звернено стягнення.

Треба звернути увагу, що до ліквідаційної маси також не зараховуються кошти боржника на рахунках у пенсійних фондах та фондах соціального страхування.

Коли "це все" запрацює?

Кодекс набирає чинності та вводиться в дію через шість місяців з дня його офіційного опублікування, крім положень, які визначають створення електронної торгової системи та авторизації електронних майданчиків, які набирають чинності та вводяться в дію через три місяці з дня офіційного опублікування Кодексу.

А що же буде із Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"? Все просто, він втратить силу після набрання чинності Кодексу з процедур банкрутства.

Що це дає людям?

Якщо розглядати з позитивної сторони, то з одного боку, фізична особа зможе "позбавитись" від боргів через процедуру банкрутства. А з іншого боку, під час процедури суд може обмежити право боржника на виїзд за кордон; боржник зобов’язан надавати інформацію про все своє майно і доходи, майно і доходи членів сім’ї, укладання правочинів із нерухомістю, цінними паперами та корпоративними правами, транспортними засобами. Окрім цього, після процедури виникає обов’язок повідомляти про факт неплатоспроможності протягом 5-ти років у разі укладення певних договорів (позика, кредит, порука, застава та ін.); впродовж 3-х років боржник не може вважатися таким, що має бездоганну ділову репутацію. Іншими словами це можна назвати " рахувати гроші у чужій кишені".

Тому, тільки Вам вирішувати чи треба Вам визнавати себе банкрутом чи ні? Чи є прийняття Кодексу з процедур банкрутства "правильним" кроком України для підвищення ефективності процедури банкрутства в країні?