Дефіцит демократії

Дефіцит демократії

2010 увійшов у світову історію як рік дефіциту демократії. Не тільки в Україні ... Більшість моніторингових центрів зафіксувало згортання демократичних свобод, зниження рівня участі громадян у прийнятті політичних рішень, підвищення політичних ризиків для бізнесу від авторитаризму, посилення корупції та неефективності держуправління, поглиблення гендерної нерівності і розповсюдження ксенофобії. Світ став небезпечний ...

Відео дня

Рейтинги

Наприкінці 2010 - початку 2011 рр.. відразу кілька впливових аналітичних центрів та правозахисних організацій опублікували свої рейтинги прав і свобод країн світу. Наприклад, у доповіді "Freedom House" сказано, що за підсумками 2010 року український рейтинг громадянських свобод знизився з 2-го до 3-го разом з пониженням статусу з "вільного" до "частково вільного". "Україна раніше була єдиною, крім балтійських держав, пострадянською країною, яка отримала статус" вільної ", і тепер ці погіршення обстановки демонструють загальний регрес демократії в регіоні", - йдеться в доповіді (див. Додаток 1 "карту свободи" і Доповнення 2. "табель демократії"). Подібне "рух вниз", за версією рейтингу "Freedom House", спостерігається у всій групі "частково вільних" держав, на всіх континентах. Водночас, за оцінкою "Freedom House", число "невільних" країн у світі не змінилося.

Міжнародна організація "Transparency International" навпаки заявила про те, що в Україні спостерігається поліпшення ситуації в боротьбі з корупцією: з 146 місця ми піднялися до 134, небагатьом обігнавши Росію (154-е місце). Але радіти цим цифрам явно зарано. Згідно з рейтингом "Transparency International", попереду нас такі країни колишнього СРСР як: Грузія (68 місце), Казахстан (105), Молдова (105), Вірменія (123), Білорусь (127). Але всі ми разом узяті надійно відстаємо від лідерів (див. Додаток 3.).

За версією дослідження "Political Risk Atlas 2011", незалежної компанії "Maplecroft", в категорію країн з "екстремальними політичними ризиками" для інвестицій потрапила Росія (разом з Сомалі, Конго, Судан, М'янма, Афганістан, Ірак, Зімбабве, ЦАР, Північна Корея і Пакистан). Україна зайняла позицію країни з "високими політичними ризиками", разом з Іраном, Мексикою та Білоруссю (див. http://www.maplecroft.com/about/news/pra_2011.html). Представлене Maplecroft дослідження охоплює 196 країн світу. Укладачі оцінювали інвестиційний клімат в країнах по 41 параметру. Серед них - "динамічні ризики", такі як стан бізнес-середовища, рівень політичної стабільності або загроза тероризму, а також "структурні" чинники, менш схильні змінам.

Однак, найбільш цікавий рейтинг запропонувала Програма розвитку ООН (ПРОООН). Йдеться про Індексі розвитку людського потенціалу за 2010 р. "Реальне багатство народів: шляхи розвитку людини" в якому держави пострадянського простору опинилися в категоріях "країни з високим рівнем ІРЛП" і "країни з середнім рівнем ІРЛП". Індекс відображає досягнення кожної країни у забезпеченні трьох найважливіших аспектів людського благополуччя: довголіття (і тільки побічно - здоров'я), що визначається через показник очікуваної тривалості життя; освіти, що визначається комбінацією двох показників: грамотності дорослого населення і охоплення населення трьома ступенями освіти - початкової, середньої та вищої; доходу, обумовленого величиною реального ВВП на душу населення, тобто величиною, перекладеної в USD за допомогою паритету купівельної спроможності.

На думку експертів ПРОООН, найбіднішими серед пострадянських країн виявилися Таджикистан, Киргизстан і Азербайджан. Найбільша тривалість життя спостерігається державах Південного Кавказу: Вірменія (74,2 року), Грузії (72,0) та Азербайджані (70,8). Водночас у Доповіді вказується на те, що в Білорусі, Україні та Росії середня очікувана тривалість життя впала нижче показників 1970-х років. У Російській Федерації вона скоротилася з 69 років у 1970 році до 67 років у 2010 році, в Білорусі - з 71 до 70 років, в Україні - з 71 до 69 років. Експерти відзначають, що скорочення тривалості життя в трьох країнах колишнього СРСР торкнулося, в першу чергу, чоловіків. Так, у російських чоловіків цей показник в період 1989-1994 років знизився відразу на сім років.

Характерний і рейтинг гендерної нерівності. Найбільш позитивні показники фіксуються в Молдові (40 місце), Росії (41) і Україні (44). У той же час, експерти ПРОООН відзначають зростання гендерної нерівності в країнах Кавказу та Центральної Азії (див. Індекс ІРЛП 2010).

Глобальні тренди

Більш повним рейтингом стану якості демократії в усьому світі є Індекс трансформації Фонду Бертельсмана. Індекс трансформації використовується багатьма урядами для того, щоб оцінити ефективність управління і здійснити міждержавні зіставлення. Крім того, він застосовується Світовим банком у визначенні ним своїх індикаторів державного управління. В основу Індексу трансформації покладено такі базові цілі: досягнення демократії, заснованої на дотриманні принципів верховенства закону, і побудова соціально-орієнтованої ринкової економіки. Для оцінки якості демократії Індекс трансформації використовує концепцію "вбудованої демократії", яка встановлює ряд мінімальних вимог до демократії як такої, причому проведення демократичних виборів - це всього лише одна з умов. Таким чином, відповідно до Індексу трансформації, приналежність країни до демократії чи автократії визначається залежно від рейтингу, отриманого в наступних шести областях: участь у політичному житті (участь у вільних і справедливих виборах, ефективний управлінський потенціал, свобода мирних зібрань та об'єднань, свобода волевиявлення) і дотримання принципу верховенства закону (подразумевающее поділ влади і гарантію цивільних прав).

У ході дослідження експерти Фонду Бертельсмана зробили невтішний висновок: в даний час епоха демократизації закінчилася. Індекс трансформації-2010 говорить нам про наступне: з 128 держав 76 можна назвати демократичними (в 2008 році - 75), а 52 - автократичними (у 2008 році - 50). Погіршився сама якість демократії. Наприклад, в Україні спостерігалися втрати в індексі стану та індексі якості управління (-0,26 пункту). Експерти Фонду Бертельсмана стверджують, що якість демократії на пострадянському просторі вцілому опустилося до рівня 2006 року, йому характерний тренд відкоту до авторитаризму, неякісне упралени, зниження участі громадян у прийнятті державних рішень. У світовому масштабі йдеться про глобальне тренді до ав торітарізму.

Водночас, деякі експерти, вважають, що в постмодерністському світі авторитаризм - це тимчасова фаза "перезапуску" глобальної політичної та соціально-економічної системи. Пройде два - три роки і авторитарний тренд піде на спад. Однак, якщо уважно зіставити показники різних рейтингів, ми побачимо, що занепад демократії супроводжується істотним спадом якості людського капіталу. З поширенням авторитаризму настає соціальна реакція (знижується якість забезпечення прав найманих робітників та соціального захисту малозабезпечених), падає рівень освіченості, зростає корупція і поширюється релігійна та національна нетерпимість. Складається враження, що світ знаходиться на межі нового варварства.

Тому головним питанням порядку денного - 2011 є здатність людства покрити дефіцит демократії, перезапустити систему і вийти на шлях сталого розвитку. Це ставитися як до України, так і до всього світу. Цього разу на хуторі НЕ пересидиш ...?

Додатки

Додаток 1. "Карта свободи" на пострадянському просторі за версією " Freedom House " Доповнення 2. " Табель свободи "

Freedom in the World 2011 ( "Freedom House")

Table of Independent Countries

Country Freedom Status PR CL Trend Arrow

Armenia Partly Free 6 Квітня

Azerbaijan Not Free 6 Травня

Belarus Not Free 6 липня

Georgia Partly Free 4 березня ^

Kazakhstan Not Free 6 Травня

Kyrgyzstan Partly Free ^ 5 ^ 5

Moldova * Partly Free 3 березня ^

Russia Not Free 5 червня

Tajikistan Not Free 6 Травня

Turkmenistan Not Free 7 липня

Ukraine * Partly Free Ў 3 березня Ў

Uzbekistan Not Free 7 липня

PR and CL stand for political rights and civil liberties, respectively; 1 represents the most free

and 7 the least free rating.

^ Ў up or down indicates an improvement or decline in ratings or status since the last survey.

^ v up or down indicates a trend of positive or negative changes that took place but were not

sufficient to result in a change in political rights or civil liberties ratings.

* indicates a country's status as an electoral democracy.

Доповнення 3. Рівень корупції в країнах СНД за версією "Transparency International" *:

* За інформацією "Біржовий лідер "

Додатки

ІНДЕКС РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇН СВІТУ

2010 РОКУ

Human Development Index 2010.

для збільшення клікніть тут

Реальне багатство народів: шляхи розвитку людини. Доповідь Програми розвитку ООН (ПРООН) про розвиток людини 2010