§ 7. Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої - Розділ 2. Взаємне розміщення прямих на площині