Головна Блоги

Вплив міжнародних відносин на землі україни у першій третині 19 ст. - Вступ. Тема 1. Формування української модерної нації. Тема 2. Українські землі у складі російської та австрійської імперії наприкінці 18 - у першій третині 19 ст.