Візьміть участь
у розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
CityВідео

Лабораторії

Modern Diabetes Center (Модерный диабетический центр)

Modern Diabetes Center (Модерный диабетический центр)

Абсолютная точность результатов лабораторных исследований - критически важный фактор для эффективного лечения эндокринных патологий и профилактики их осложнений. Собственная современная высокотехнологичная клинико-диагностическая лаборатория проводит полный спектр исследований биологических сред взрослых пациентов и детей, предоставляя гарантированно точные результаты в кратчайшие сроки.

Адреси лабораторій

Киев, ул. Зоологическая, 3 д

Взятие материала одноразовыми системами

Забирання венозної крові одноразовими системами в лабораторії

Забирання венозної крові одноразовими системами на дому в межах м.Києва

Онкологическая панель

Онкомаркер яєчників СА-125

Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг)

Панель аллергологических исследований

Клейковина (глютен) Антитіла Ig Е

Антитіла Ig Е до глютену (клейковина)

Скринінг харчової алергії "fx5"

Панель бактериологических исследований

Панель генетических исследований

Панель кариотипирования

Панель неинвазивных методов оценки состояния печени

Панель пренатальной диагностики

Панель цитологических исследований

Гормональная панель

Панель гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковых гормонов

Соматотропний гормон

Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с)

Кортизол (в сироватці)

Соматотропний гормон СТГ (нічний пік)

Соматотропний гормон СТГ (через 120хвилин)

Соматотропний гормон СТГ (через 60хвилин)

Соматотропний гормон СТГ (через 90хвилин)

Кортизол (в добовій сечі)

Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) Cito!

Кортизол (в сироватці) Cito!

Панель нарушений углеводного обмена

Інсулін

Глюкоза (капілярна кров) випадкове визначення Cito!

Глюкоза натще (венозна кров) (кількісний)

Глюкоза натще (венозна кров) (кількісний) Cito!

Глюкозо-толерантний тест: визначення глюкози (венозна кров) натще, та через 2 години після вживання 75 г глюкози.

Глюкозо-толерантний тест: визначення глюкози натще, та через 2 години після вживання 75 г глюкози. (капілярна кров)

Фруктозамін

Глюкозо-толерантний тест: визначення рівня глікемії натщесерце, через 60 та 120 хв. після вживання 75 г глюкози (венозна кров)

Глюкозо-толерантний тест: визначення рівня глікемії натщесерце, через 60 та 120 хв. після вживання 75 г глюкози (капілярна кров)

С - пептид

Глікозильований гемоглобін (венозна кров)

Індекс HOMA + Індекс КАРО

Інсулін Cito!

С - пептид Cito!

Індекс HOMA + Індекс КАРО Cito!

Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA)

Панель фосфорно-кальциевого обмена

Паратгормон

Репродуктивная панель

Прогестерон

Естрадіол (Е2)

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

Пролактин (ПРЛ)

Тестостерон загальний

Глобулін, що зв`язує статеві гормони (СЗГ)

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

Естрадіол (Е2) Cito!

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) Cito!

Пролактин (ПРЛ) Cito!

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) Cito!

Тиреоидная панель

Кальцитонін

Тиреотропний гормон (ТТГ)

Тироксин вільний (Т4 вільний)

Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.)

Антимікросомальні антитіла

Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)

Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)

Тиреоглобулін (ТГ)

Тиреотропний гормон (ТТГ) Cito!

Тироксин вільний (Т4 вільний) Cito!

Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.) Cito!

Инфекционная панель

Панель биохимических исследований

Клиническая химия

Фосфор

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

Альбумін

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

Білірубін загальний

Білірубін прямий

Загальний білок

Креатинін

Сечова кислота

Сечовина

Сечова кислота в сечі

Білірубін непрямий

Індекс атерогенності

Кальцій

Магній

Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Cito!

Альбумін Cito!

Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Cito!

Білірубін загальний Cito!

Білірубін непрямий Cito!

Білірубін прямий Cito!

Загальний білок Cito!

Індекс атерогенності Cito!

Кальцій Cito!

Креатинін Cito!

Магній Cito!

Сечова кислота Cito!

Сечовина Cito!

Фосфор Cito!

Кліренс ендогенного креатиніну

Мікроальбумін+креатинін сечі

Мікроальбумін+креатинін сечі Cito!

Показатели липидного обмена

Холестерин

Тригліцериди

Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (альфа - ліпопротеїди)

Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре-бета ліпопротеїди)

Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета - ліпопротеїди)

Тригліцериди Cito!

Холестерин Cito!

Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (альфа - ліпопротеїди) Cito!

Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре-бета ліпопротеїди) Cito!

Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета - ліпопротеїди) Cito!

Панель других исследований

Панель иммунологии

Диагностика целиакии

Атитіла до гліадіну Ig G

Атитіла до гліадіну Ig А

Антитіла до тканинної трансглютамінази Ig G

Показатели иммунной системы

Імуноглобулін Е

Панель общеклинических исследований

Анализ крови

Загальний аналіз крові (автоматичний гемоаналізатор) без формули

Загальний аналіз крові (автоматичний гемоаналізатор) без формули та ШОЕ Cito!

Загальний аналіз крові (автоматичний гемоаналізатор) з ШОЕ без формули Cito!

Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний гемоаналізатор) з формулою

Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний гемоаналізатор) з формулою Cito!

Анализ мочи

Аналіз сечі на кетони

Загальний аналіз сечі

Аналіз сечі на білок

Аналіз сечі на цукор

Аналіз сечі за Нечипоренко

Загальний аналіз сечі Cito!

Аналіз сечі по Зимницькому

Оценка гемостаза

Фібриноген

Час згортання крові

Час згортання крові Cito!

Визначення протромбінового індексу

Визначення протромбінового часу (РТ)

Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)

Тромбіновий час (ТТ)

Панель патоморфологических исследований

Внеурочные CITO анализы

Блоги медицини