Превед, ментег. Тс-с-с-с. Вони нас бережуть ...

612