- Превед, медвед! - Киця, ти че, абіделась?

509
- Превед, медвед! - Киця, ти че, абіделась?