- Превед, медвед! - Киса, ты че, абиделась?

468
- Превед, медвед! - Киса, ты че, абиделась?