В Україні проведуть Рік Республіки Казахстан

281
В Україні проведуть Рік Республіки Казахстан

З метою активізації співробітництва, зміцнення зв'язків між Україною і Республікою Казахстан в економічній, науково-технічній та гуманітарній сферах та на виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічей Президента України і Президента Республіки Казахстан, постановляю:

1. Провести у 2006 році Рік Республіки Казахстан в Україні.

2. Кабінету Міністрів України утворити в місячний строк Організаційний комітет з підготовки та проведення Року Республіки Казахстан в Україні, призначити його голову та затвердити персональний склад.

3. Кабінету Міністрів України разом із зазначеним Організаційним комітетом розробити та затвердити, погодивши з казахстанською стороною, план заходів із проведення Року Республіки Казахстан в Україні.

4. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити реалізацію заходів із проведення Року Республіки Казахстан в Україні та вирішити в установленому порядку питання щодо їх фінансування.

5. Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати широке висвітлення в засобах масової інформації заходів із проведення Року Республіки Казахстан в Україні.