Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
ГлавнаяБлоги

/Жизнь

В данном разделе посетители сайта сами генерируют контент. Редакция «Обозревателя» не несет ответственности за этот контент.

"Законопроект під мікроскопом": ЗП "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти". Частина 1

730Читать материал на украинском

Законопроект №5435 визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти та забезпечує правове регулювання відносин, пов’язаних з обліком цих осіб та їх розшуком.

Документом передбачається два терміни щодо визначення осіб, зниклих безвісти. Один загальний, другий спеціальний. Законодавча ініціатива в першу чергу стосувалася правового статусу осіб зникла безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом. Особа, зникла безвісти – фізична особа, щодо якої немає відомостей про її місце перебування на момент подання заяви про її розшук. Особа, зникла безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом – особа, яка зникла в зоні збройного конфлікту (міжнародного або не міжнародного) під час проходження військової служби або за будь-яких інших обставин, що підтверджують факт перебування особи у цій зоні. Набуття правового статусу особи, зниклої безвісти. Особа набуває статусу такої, що зникла безвісти з моменту внесення про неї відомостей до Реєстру за рішенням уповноваженого на це органу. Особа вважається зниклою безвісти до моменту припинення її розшуку. Надання особі статусу зниклої безвісти не позбавляє її родичів або інших осіб права звернення до суду із заявою про визнання такої особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою. Якщо особа, зникла безвісти, була оголошена померлою, але її місцеперебування, місце поховання чи місцезнаходження її останків не було встановлено, проведення розшуку не припиняється до встановлення її місцеперебування, місця поховання чи місцезнаходження її останків. Іноземець та особа без громадянства, яка зникла на території України, набуває правового статусу особи, зниклої безвісти за умови, що: - така особа постійно або тимчасово проживала на території України; - така особа не проживала на території України, проте існує достовірна інформація, що її зникнення відбулося на території України. Права особи, зниклої безвісти. Особа, зникла безвісти, має право на життя, безпеку, повне та всебічне розслідування обставин її зникнення. Права та інтереси особи, зниклої безвісти, а також її майно підлягають захисту до моменту припинення її розшуку або оголошення її померлою відповідно до чинного законодавства. Якщо особа, зникла безвісти, є громадянином іншої держави, уповноважений державний орган держави, на території якої відбулося зникнення, що здійснює облік та/або розшук таких осіб, зобов’язаний повідомити уповноважені органи держави, громадянином якої вона є, про включення такої особи до Реєстру та про результати її розшуку. Правові наслідки набуття правового статусу особи, зниклої безвісти. Набуття правового статусу особи, зниклої безвісти, не зменшує обсяг її цивільної правоздатності. З моменту внесення особи до Реєстру за заявою родичів або інших заінтересованих осіб над майном особи, зниклої безвісти, встановлюється опіка в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України. Опікун над майном особи, зниклої безвісти, здійснює управління цим майном, а також забезпечує виконання її зобов’язань за рахунок цього майна. Якщо обидва з батьків малолітньої, неповнолітньої дитини є особами, зниклими безвісти, над такими дітьми встановлюється опіка/піклування в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України. Якщо на утриманні особи, зниклої безвісти, є повнолітня особа, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки, над такою особою встановлюється опіка. Набуття правового статусу особи, зниклої безвісти, не змінює її сімейного стану до моменту розірвання шлюбу за заявою другого з подружжя внаслідок визнання її безвісно відсутньою або до моменту оголошення її померлою. За особою, зниклою безвісти, зберігається місце роботи та займана посада, але не більш, ніж до моменту визнання її безвісно відсутньою чи оголошення померлою у порядку, встановленому чинним законодавством. За особами, уповноваженими на виконання функцій держави, зниклими безвісти у зв’язку з виконанням службових обов’язків з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, під час збройного конфлікту, воєнних дій, заворушень всередині держави, зберігаються місце роботи, займана посада та середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування, але не більше ніж до моменту оголошення їх померлими у порядку, встановленому чинним законодавством.

Окреме місце займає правовий статус родича особи, зниклої безвісти. Родич особи, зниклої безвісти – батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брати та сестри (як повнорідні, так і неповнорідні), дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач, усиновлений, опікун, піклувальник, особа, яка перебуває під опікою чи піклуванням, а також чоловік, дружина та особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Права родичів осіб, зниклих безвісти. Кожен має право знати про долю своїх родичів, які зникли безвісти, що включає отримання достовірних відомостей про їх місцеперебування, обставини загибелі (смерті), місце поховання (якщо воно відоме), а також право отримати їх останки. Реалізація цього права відбувається шляхом подання заяви про розшук особи, зниклої безвісти та отримання інформації про хід та результати проведення розшуку. Органи державної влади, уповноважені на здійснення обліку або розшуку осіб, зниклих безвісти, зобов’язані надавати інформацію про хід та результати розшуку таких осіб їх родичам.

На рівні виконавчої влади пропонується запровадити постійно діючий допоміжний орган Комісію з питань осіб, зниклих безвісти. Допомагати Комісія має КМУ. Комісія з питань осіб, зниклих безвісти. Комісія з питань осіб, зниклих безвісти є постійно діючим допоміжним органом Кабінету Міністрів України. Завданням Комісії є з’ясування долі та місцезнаходження осіб, зниклих безвісти. Комісія створюється Кабінетом Міністрів України, який розробляє та затверджує положення про Комісію. Чисельність та персональний склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України. У складі Комісії утворюється Консультативна рада, до якої входять представники від об’єднань громадян та міжнародних гуманітарних організацій, залучених до розшуку осіб, зниклих безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, та ідентифікації їх останків, обраних у порядку, встановленому положенням про Комісію. Для ефективної роботи Комісії планується створення ще одного реєстру. Теж єдиного. Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти – електронна база даних, що містить відомості про осіб, зниклих безвісти, інформацію про невпізнані останки, а також про наявність чи відсутність рішення суду про визнання розшукуваних осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими. Відомості в Реєстрі накопичуються та зберігаються з метою обліку інформації, необхідної для розшуку осіб, зниклих безвісти. Держателем Реєстру є Комісія. Держатель має право доступу до відомостей, що внесені до Реєстру, у повному обсязі. Держатель визначає механізм інформаційної взаємодії між Реєстром та Єдиним реєстром досудових розслідувань, іншими базами даних органів державної влади. Адміністратором Реєстру є державне підприємство, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України і уповноважене ним на ведення Реєстру. Внесення відомостей до Реєстру. Внесення відомостей до розділу Реєстру, що містить відомості про розшук осіб, зниклих безвісти здійснюється Комісією, Національною поліцією України, Службою безпеки України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері. Внесення відомостей до Реєстру щодо розшуку осіб, зниклих безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями здійснюється Комісією. У випадку надходження до Комісії повідомлення про зникнення особи з інших причин або будь-якої інформації про таку особу, внесення відомостей може здійснюватись безпосередньо Комісією з повідомленням органу, уповноваженого на внесення таких відомостей. Внесення відомостей до Реєстру про розшук осіб, зниклих безвісти у зв’язку з надзвичайними ситуаціями техногенного чи природного характеру, заворушеннями всередині держави, будь-якими іншими обставинами, здійснюється Національною поліцією України, Службою безпеки України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню та Національною гвардією України. Внесення інформації про наявність або відсутність рішення суду про визнання розшуку осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими у порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України, здійснюється судами. Внесення відомостей до розділу Реєстру, що містить відомості про невпізнані останки та пов’язані з ними речі здійснюється Комісією, Національною поліцією України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та місцевими органами влади. Вказані органи зобов’язані вносити відомості до Реєстру протягом 24 годин з моменту їх отримання. Комісія здійснює перевірку правильності внесення відомостей до Реєстру. Протягом 24 годин з моменту встановлення місцеперебування особи, зниклої безвісти, її місця поховання чи місцезнаходження її останків, у відповідному розділі Реєстру органом, уповноваженим на винесення остаточного рішення згідно з законодавством України робиться відмітка про те, що особу знайдено. Протягом 24 годин з моменту визнання судом особи, зниклої безвісти, безвісно відсутньою або оголошення померлою відповідно до Цивільного кодексу України та в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України, судом, який прийняв відповідне рішення, робиться відповідна відмітка у Реєстрі. Порядок надання інформації з Реєстру. Особи, зниклі безвісти мають право на отримання про себе інформації з Реєстру. Інформація щодо осіб, зниклих безвісти, що міститься в Реєстрі, може бути надана її родичам, заінтересованим особам, заявнику, органам, уповноваженим на облік/розшук осіб, на підставі запиту про надання інформації, поданого до Комісії. Комісія розглядає запит та приймає відповідне рішення протягом 5-ти робочих днів. Комісія надає запитувану інформацію з Реєстру протягом 10-ти робочих днів після прийняття відповідного рішення. Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги