УкрРус

Про неустойку

15 вересня 2016 року був опублікований мій матеріал що стосувався такого виду забезпечення виконання зобов’язання як порука. Матеріал так і називався "Про поруку". Цього разу я розглядатиму ще один вид. Він має назву "неустойка". Застосування неустойки регламентується статтями 549-552 Цивільного кодексу України.

По-перше, неустойка буває двох видів (штраф та пеня). По-друге, обчислення будь-якої з них (чи штрафу чи пені) проводиться у відсотках від (певної) суми. Зважаючи на ці дві обставини я пропоную виключити з переліку об’єктів,що можуть бути предметом неустойки рухоме і нерухоме майно, а залишити лише гроші. Рухоме та / або нерухоме майно як предмет неустойки на мій погляд річ зайва. З двох причин. Перша, предметом неустойки може бути не саме майно ( рухоме чи нерухоме ), а його вартість. Друга, примусове безоплатне вилучення всього або частини майна, яке належить особі на праві власності називається не "неустойка", а "конфіскація".
Розглядаючи обидві причини у комплексі я дійшов висновку, що моя пропозиція варта уваги.
Тож пропоную частину першу статті 549 Цивільного кодексу України викласти в такій редакції:
"1.Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання."
А частину першу статті 551 Цивільного кодексу України в такій :
"1. Предметом неустойки є грошова сума."
І на завершення абзац перший частини другої тієї ж статті 551 у такій:
"2.Розмір неустойки встановлюється договором або актом цивільного законодавства."

І пам’ятайте ….

Право на неустойку це право кредитора. Воно виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання.

Сплата (передання) неустойки:
- не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі.
- не позбавляє кредитора права на відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання.


https://www.obozrevatel.com/my/life/17896-pro-neustojku.htm
Наши блоги