ГлавнаяБлоги

В данном разделе посетители сайта сами генерируют контент. Редакция «Обозревателя» не несет ответственности за этот контент.

Про неустойку

333

15 вересня 2016 року був опублікований мій матеріал що стосувався такого виду забезпечення виконання зобов’язання як порука. Матеріал так і називався "Про поруку". Цього разу я розглядатиму ще один вид. Він має назву "неустойка". Застосування неустойки регламентується статтями 549-552 Цивільного кодексу України.

По-перше, неустойка буває двох видів (штраф та пеня). По-друге, обчислення будь-якої з них (чи штрафу чи пені) проводиться у відсотках від (певної) суми. Зважаючи на ці дві обставини я пропоную виключити з переліку об’єктів,що можуть бути предметом неустойки рухоме і нерухоме майно, а залишити лише гроші. Рухоме та / або нерухоме майно як предмет неустойки на мій погляд річ зайва. З двох причин. Перша, предметом неустойки може бути не саме майно ( рухоме чи нерухоме ), а його вартість. Друга, примусове безоплатне вилучення всього або частини майна, яке належить особі на праві власності називається не "неустойка", а "конфіскація".

Розглядаючи обидві причини у комплексі я дійшов висновку, що моя пропозиція варта уваги.

Тож пропоную частину першу статті 549 Цивільного кодексу України викласти в такій редакції:

"1.Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання."

А частину першу статті 551 Цивільного кодексу України в такій :

"1. Предметом неустойки є грошова сума."

І на завершення абзац перший частини другої тієї ж статті 551 у такій:

"2.Розмір неустойки встановлюється договором або актом цивільного законодавства."

І пам’ятайте ….

Право на неустойку це право кредитора. Воно виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання.

Сплата (передання) неустойки:

- не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі.

- не позбавляє кредитора права на відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання.

Наши блоги