ЗНО Українська мова і література. ЗНО 2016 11 клас

Українська мова і література. ЗНО 2016

  • Автор:

Українська мова і література. ЗНО 2016 - завантажити онлайн

Українська мова

Українська література

Відповіді

Графіка. Фонетика. Орфоепія.

Орфографія

Лексикологія

Фразеологія

Морфологія

Прикметник

Числівник

Займенник

Дієслово

Дієприкметник

Дієприслівник

Прислівник

Прийменник

Сполучник

Частка

Вигук

Словосполучення

Просте речення

Односкладні речення

Просте ускладнене

Складне речення

Складносурядне речення

Складнопідрядне речення

Безсполучникове складне речення

Засоби передачі чужої мови

Пунктуація

Читання й аналіз тексту

123

Теорія літератури

Усна народна творчість

Давня українська література

Література ХХ століття

Твори українських письменників-емігрантів

Сучасний літературний процес