ГДЗ Хімія, 9 клас О.Г. Ярошенко

Допитливість - основна рушійна сила в процесі навчання будь-якої людини, включаючи школярів. А якщо його доповнити ще й почуттям боргу, то результат буде просто відмінний. Але крім цих стимулів для самовдосконалення потрібні ще й хороші посібники та інші джерела необхідної інформації, здатні задовольнити підсвідоме потяг до нових знань. Таким доступним і оптимально наповненим інформацією вважається збірник ГДЗ хімія, 9 клас, Ярошенко . Він складений за шкільною програмою відповідно до підручником.

Решебник по хімії, 9 клас: Ярошенко О. Г. - автор-новатор

Всі учні і ті, хто цікавиться додатковими відомостями з хімії, можуть дуже багато інформації почерпнути з нашого решебник з ГДЗ. У ньому крім відповідей на питання містяться також відомості про наукову діяльність, життя, заслуги і нагороди автора посібника і підручника «Хімія, 9 клас» О.Г. Ярошенко.

Ольга Григорівна, автор книги, всебічно, глибоко, досконально знає шкільну програму, потреби школи і її запити. Вона постійно працює над вирішенням методичних проблем. Доказ цьому - її тести, об'єктивно визначають рівень знань випускників, а також концепція безперервної освіти за курсом хімії, нові критерії оцінювання досягнень школяра, стандарт хімічного шкільної освіти, навчальна програма з хімії та природознавства, навчальні посібники для учнів, методичні посібники для вчителів, сучасні підручники з хімії та природознавства.

Розроблений Ярошенко Ольгою Григорівною підручник «Хімія, 9 клас» відрізняється високим рівнем науково-методичної подачі навчального матеріалу, доступністю для широких мас учнів. Крім цього вона продовжує створювати нові, зручні навчальні посібники з хімії для школярів. Тому її підручники перемагають на різних Всеукраїнських та навіть міжнародних конкурсах, а також видаються величезними тиражами.

Професор О.Г. Ярошенко не тільки вчитель для школярів, а й для їхніх учителів. Для цього вона постійно виступає на педагогічних конференціях, семінарах, курсах підвищення кваліфікації самого різного рівня. Анкети, які заповнюють педагоги після курсів підвищення кваліфікації, демонструють як високо цінується колегами її внесок в зростання професіоналізму, педагогічної майстерності вчителів хімії та в процес поширення передового досвіду.

ГДЗ з хімії, 9 клас, Ярошенко: всі хімічні хитрощі в одному посібнику

Цей посібник дуже важливо для дев'ятикласників, які хочуть покращити свої знання з хімії. Тим більше що в ньому є все необхідне для цього і з ним дуже просто працювати.

Так, щоб розібратися з різноманітністю хімічних задач і формул, що містяться в підручнику, достатньо взяти собі в підмогу цей збірник. Після того, як самостійно зроблено домашнє завдання, залишається звірити відповідь з даними розв'язнику. Така перевірка - кращий спосіб упевнитися в правильності виконання завдання, вирішення завдань і прикладів. Для кожного завдання на моніторі відкривається окреме вікно, в якому зручно розглянути і проаналізувати структуру відповідей.

Алгоритм роботи з ГДЗ 9 клас, хімія, Ярошенко О. Г.

Порядок роботи з посібником досить простий:

Такий нескладний ритуал згодом буде зводитися до того, що завдання будуть виходити правильно з першого разу. Але за умови, що кожен раз при неправильному виконанні завдання буде проводитися така глибока аналітична робота.

Хімія, 9 клас

  • Автор:
  • О.Г. Ярошенко

Хімія, 9 клас - завантажити онлайн

Повторення основних питань курсу хімії 8 класу

ТЕМА 1 Розчини

ТЕМА 2 Хімічні реакції

ТЕМА 3 Найважливіші органічні сполуки

Практичні роботи

Параграф 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

Параграф 2. Хімічний зв'язок і будова речовин

Параграф 3. Поняття про розчини

Параграф 4. Поняття про дисперсні системи

Паранраф 5. Теплові явища що супроводжують розчинення речовин

Паранраф 6. Кількісний склад розчину. Виготовлення розчинів

Паранраф 7. Обчислення масової частки розчиненої у воді газуватої чи рідкої речовини

Паранраф 8. Виготовлення розчину солі з певною часткою розчиненої речовини

Паранраф 9. Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти

Паранраф 10. Електролітична дисоціація кислот основ солей у водних розчинах. Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі елекроліти

Паранраф 11. Реакції обміну між розчинами електролітів умови їх перебігу. Йонні рівняння

Завдання для підготовки до контролю знань 1

Параграф 14. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів

Параграф 15. Обротні і необоротні реакції

Параграф 16. Окисно-відновні реакції

Параграф 17. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції

Параграф 18. Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості хімічної реакції від різних чинників

Завдання для підготовки до контролю знань 2

Параграф 19. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук

Параграф 20. Утворення ковалентних зв'язків в органічних сполуках. Структурні формули

Параграф 21. Метан його будова і властивості. Гомологи метану

Параграф 22. Етилен й ацетилен їх склад хімічні формули та фізичні властивості

Параграф 23. Хімічні властивості застосування етилену та ацетилену

Параграф 24. Відношення об'єемів газів у хімічних реакціях

Параграф 25. Поліетилен. Поняття про полімери

Параграф 26. Метанол етанол гліцерин як представники оксигеновмісних органічних сполук

Параграф 27. Хімічні властивості та застосування спиртів

Параграф 28. Оцтова кислота її склад та будова

Параграф 30. Поняття про карбонові кислоти та жири

Параграф 31. Вуглеводи глюкоза сахароза крохмаль целлюлоза

Параграф 32. Хімічні властивості та застосування вуглеводів

Параграф 33. Амінокислоти та білки

Завдання для підготовки до контролю знань 3

12

Параграф 8. Практична робота 1

Параграф 12. Практична робота 2

Параграф 13. Практична робота 3

Параграф 29. Практична робота 4

Параграф 34. Практична робота 5