ГДЗ Геометрія (2010р.), 9 клас Г.В. Апостолова

Геометрія (2010р.), 9 клас

  • Автор:
  • Г.В. Апостолова

Геометрія (2010р.), 9 клас - завантажити онлайн

Розділ I

Розділ II

Розділ III

Розділ IV

Розділ V

§ 1. Декартова система координат

§ 2. Рівняння прямої

§ 3. Взаємне розміщення двох прямих на координатній площині

§ 4. Тригонометричні функції кутів від 0° до 180°

§ 5. Теорема синусів

§ 6 . Теорема косинусів

§ 7. Розв’язання трикутників

§ 8. Площа трикутника і чотирикутника

§ 9. Метод площ у теоремах і задачах

§ 10. Метод координат як засіб розв’язування геометричних задач

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

Завдання 4

Завдання 5

Завдання 6

Завдання 7

Завдання 8

Завдання 9

Завдання 10

Завдання 11

§ 11. Основні властивості правильних багатокутників та обчислення

§ 12. Довжина кола і дуги кола. Радіанна міра кута

§ 13. Площа круга, кругового сегмента і сектора

Завдання для повторення розділу II

Готуємося до тематичного оцінювання № 1

Готуємося до тематичного оцінювання № 2

Готуємося до тематичного оцінювання № 3

Готуємося до тематичного оцінювання № 4

Завдання 12

Завдання 13

Варіант I

Варіант II

Варіант I

Варіант II

Варіант I

Варіант II

Варіант I

Варіант II

§ 14. Геометричні перетворення на площині та їх властивості

§ 15. Подібність багатокутників

§ 17. Розв’язування задач з використанням властивостей

§ 18. Паралельне перенесення на координатній площині

§ 19. Перетворення симетрії на координатній площині

§ 20. Полярна система координат і перетворення повороту

Готуємось до тематичного оцінювання № 5

Завдання 15

Завдання 16

Завдання 17

Завдання 18

Завдання 19

Завдання 20

Завдання 21

Завдання 22

Завдання 24

Завдання 25

Завдання 26

Завдання 27

Завдання 28

Варіант I

Варіант II

§ 21. Поняття вектора

§ 22. Дії над векторами

§ 23. Розкладання вектора за двома неколінеарними векторами

§ 24. Координати вектора

§ 25. Дії над векторами, що задані координатами

§ 26. Скалярний добуток двох векторів

§ 27. Векторний метод доведення теорем і розв’язування

Готуємося до тематичного оцінювання № 6

Завдання для повторення розділу IV

Практична робота 28

Практична робота 30

Практична робота 31

Практична робота 33

Практична робота 35

Завдання 29

Завдання 30

Завдання 31

Завдання 32

Варіант I

Варіант II

§ 28. Основні засади побудови стереометрії

§ 29. Взаємне розміщення прямих і площин у просторі

§ 30. Багатогранники. Правильні багатогранники

§ 31. Призми. Об’єм просторової фігури

§ 32. Піраміди

§ 33. Тіла обертання

Завдання для повторення розділу V

Завдання 33

Завдання 34

Завдання 35

Завдання 36

Завдання 37

Завдання 38