§ 39. Особові займенники, їх відмінювання. Зворотний займенник себе - Займенник