числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені - Числівник