Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення. Просте і складне речення - Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого