ГДЗ Решебник (ГДЗ) Українська мова 6 клас О.П. Глазова

ГДЗ з української мови 6 клас Глазова

Українська мова це офіційна мова нашої держави. Само собою, що кожен житель нашої країни повинен розуміти її і добре володіти нею. У школах українська мова вивчається з першого класу і їй приділяється багато шкільних годин. Але, зрозуміло, що не кожен учень може впоратися з новими темами і завданнями. Різні правила граматики, і інші вправи змушують багатьох школярів зазнавати труднощів з українською мовою.

ГДЗ українська мова 6 клас Глазова

Для учнів які бажають поліпшити свої знання був створений розв’язник ГДЗ українська мова 6 клас. У ньому представлені відповіді на кожне завдання, яке є в шкільному підручнику. Кожне завдання детально розписано, що дуже зручно. Завантажуючи ГДЗ з нашого сайту, Ви отримуєте відмінну додаткову літературу, яка є незамінно допоможе під час контрольної та самостійної роботи.

ГДЗ 6 клас українська мова онлайн

Будь-яка шкільна програма з часом оновлюється. У деяких школах підручники можуть відрізнятися, але ми постійно стежимо за найменшими змінами, і забезпечуємо школярів найновішими версіями розв’язників. Також не забувайте, що завантажуючи наш ГДЗ, Ви отримуєте повністю всі відповіді на кожне завдання, а не тільки на їх частину. Всі наші збірники та розв’язники найвищої якості і обов'язково допоможуть в складний момент.

ГДЗ українська мова 6 клас дозволяє не тільки поліпшити свої знання та оцінки, а й чудово вивчити державну мову. Коли люди розмовляють чистою українською мовою, мимоволі заслуховуєшся її мелодійністю. Використовуючи ГДЗ з української мови, більше не потрібно списувати домашнє завдання у однокласників або просити допомоги на контрольній роботі. Тепер Ви самостійно зможете виконати вправу, будь то домашня або самостійна робота. Завантажуйте ГДЗ української мови з нашого сайту прямо зараз і вивчайте рідну мову, яка настільки красива і унікальна.

Решебник (ГДЗ) Українська мова

  • Автор:
  • О.П. Глазова

Решебник (ГДЗ) Українська мова - завантажити онлайн

ВСТУП

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

ІМЕННИК

ПРИКМЕТНИК

ЧИСЛІВНИК

ЗАЙМЕННИК

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Краса і багатство української мови

Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення. Просте і складне речення

Звертання. Вставні слова та сполучення слів

Пряма мова. Діалог

Тема і головна думка тексту. Мікротема, тематичне речення. Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Стилі і типи мовлення

Групи слів за їхнім походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова

Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова

Просторічні слова

Офіційно-ділова лексика

Фразеологія. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення

Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів

Фразеологізми в ролі членів речення

Змінювання і творення слів. Твірне слово

Перехід слів із однієї частини мови в іншу

Чергування приголосних при творенні слів

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах

Правопис складних і складноскорочених слів

Загальна характеристика частин мови

Іменник як частина мови

Рід іменників. Іменники спільного роду

Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини

Відмінки іменників, їхнє значення. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників

Написання не з іменниками

Особливості творення іменників

Написання та відмінювання імен по батькові

Прикметник як частина мови

Якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис

Ступені порівняння якісних прикметників

Повні й короткі форми прикметників

Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників

Творення прикметників

Написання не з прикметниками

Написання складних прикметників через дефіс або разом

Перехід прикметників у іменники

Написання прізвищ прикметникової форми

Написання –нн і –н у прикметниках

12

Числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені

Відмінювання кількісних числівників

Відмінювання порядкових числівників

Особові займенники і зворотний займенник себе

Питальні й відносні займенники

Заперечні й неозначені займенники. Ні в заперечних займенниках. Дефіс у неозначених займенниках

Присвійні займенники

Вказівні й означальні займенники