ГДЗ Решебник (ГДЗ) Українська мова 6 клас О.П. Глазова

Решебник (ГДЗ) Українська мова

  • Автор:
Решебник (ГДЗ) Українська мова - завантажити онлайн
ВСТУППОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГОЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯСЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯМОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯІМЕННИКПРИКМЕТНИКЧИСЛІВНИКЗАЙМЕННИКПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
Краса і багатство української мови
Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення. Просте і складне реченняЗвертання. Вставні слова та сполучення слівПряма мова. Діалог Тема і головна думка тексту. Мікротема, тематичне речення. Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Стилі і типи мовлення
Групи слів за їхнім походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова Просторічні слова Офіційно-ділова лексикаФразеологія. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмівФразеологізми в ролі членів речення
Змінювання і творення слів. Твірне словоПерехід слів із однієї частини мови в іншуЧергування приголосних при творенні слівСкладні слова. Сполучні о, е в складних словахПравопис складних і складноскорочених слів
Загальна характеристика частин мови
Іменник як частина мовиРід іменників. Іменники спільного родуЧисло іменників. Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множиниВідмінки іменників, їхнє значення. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників Написання не з іменникамиОсобливості творення іменниківНаписання та відмінювання імен по батькові
Прикметник як частина мови Якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правописСтупені порівняння якісних прикметниківПовні й короткі форми прикметників Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметниківТворення прикметників Написання не з прикметниками Написання складних прикметників через дефіс або разомПерехід прикметників у іменникиНаписання прізвищ прикметникової форми
Написання –нн і –н у прикметниках
12
Числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені Відмінювання кількісних числівниківВідмінювання порядкових числівників
Особові займенники і зворотний займенник себе Питальні й відносні займенники Заперечні й неозначені займенники. Ні в заперечних займенниках. Дефіс у неозначених займенниках Присвійні займенники Вказівні й означальні займенники

Останні новини