21. Відсоткове відношення двох чисел - 3. Відношення і пропорції