ГДЗ Математика (рівень стандарту), 2011 рiк, 11 клас Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова

Математика (рівень стандарту), 2011 рiк, 11 клас

  • Автор:
  • Г.П. Бевз
  • В.Г. Бевз
  • Н.Г. Владімірова

Математика (рівень стандарту), 2011 рiк, 11 клас - завантажити онлайн

§1. Функції та їх основні властивості

§2. Степені з дійсними показниками

§3. Показникові функції

§4. Показникові рівняння та нерівності

§5. Логарифми та їх властивості

§6. Логарифмічні функції

§7. Логарифмічні рівняння та нерівності

§9. Границя послідовності. Основні теореми про границі послідовностей

§10. Границя і неперервність функцій

§11. Границя функції на нескінченності

§12. Властивості функцій неперервних у точці і на проміжку

§13. Дотична до графіка функції і похідна

§14. Техніка диференціювання

§15. Похідні тригонометричних функцій

§16. Похідна складеної функції

§17. Похідні показникової і логарифмічної функцій

§18. Застосування похідної до дослідження функцій

§19. Екстремуми функції

§20. Застосування другої похідної до дослідження функцій та побудови їх графіків

§21. Найбільші і найменші значення функції

§22. Похідна як швидкість

§23. Застосування похідної для розв’язування рівнянь та доведення нерівностей

§24. Первісна

§25. Знаходження первісних

§26. Первісна і площа підграфіка

§27. Інтеграли

§28. Застосування інтегралів

§29. Про диференціальні рівняння

§30. Комбінаторика. Правила суми і добутку

§31. Розміщення і перестановки

§32. Комбінації і біном Ньютона

§33. Відомості про статистику

§34. Графічні представлення інформації про вибірки

§35. Випадкові події та їх ймовірності

§37. Рівносильні перетворення рівнянь

§38.Рівносильні перетворення нерівностей

§39. Системи рівнянь та методи їх розв’язування

§40. Задачі з параметрами

1234