Шпаргалки Німецька мова 5-11 класс Р. А. Кордуп

Німецька мова

  • Автор:
  • Р. А. Кордуп

Німецька мова - скачать онлайн

Морфологія

Синтаксис

Артикль

Іменник

Прикметник

Прислівник

Числівник

Займенник

Займенникові прислівники

Дієслово

Прийменник

Просте речення

Складне речення

Складнопідрядне речення