ГДЗ Алгебра, 8 класс О.Я. Біляніна, Н.Л. Кінащук, І.М. Черевко

Алгебра, 8 класс

  • Автор:
  • О.Я. Біляніна
  • Н.Л. Кінащук
  • І.М. Черевко

Алгебра, 8 класс - скачать онлайн

Розділ 1. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних

Розділ 2. Квадратні корені. Дійсні числа

Розділ 3. Квадратні рівняння

Додаткові матеріали

Повторення курсу алгебри за 7 клас

Параграф 1. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних

Параграф 2. Раціональній дріб. Основна властивість дробу

Параграф 3. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

Параграф 4. Додавання і віднімання з різними знаменниками

Параграф 5. Множення та ділення дробів

Параграф 6. Тотожні перетворення раціональних виразів

Параграф 7. Раціональні рівняння

Параграф 8. Степінь з цілим показником і його властивості

Параграф 9. Стандартний вигляд числа

Параграф 10. Функція y=k-x її графік та властивості

12

Вправи для закріплення

Вправи для повторення

Вправи для самооцінювання

Вправи для закріплення

Вправи для повторення

Вправи для самооцінювання

Вправи для закріплення

Вправи для повторення

Вправи для самооцінювання

Вправи для закріплення

Вправи для повторення

Вправи для самооцінювання

Завдання в тестовій формі

Вправи для закріплення

Вправи для повторення

Вправи для самооцінювання

Вправи для закріплення

Вправи для повторення

Вправи для самооцінювання

Вправи для закріплення

Вправи для повторення

Вправи для самооцінювання

Завдання в тестовій формі

Вправи для закріплення

Вправи для повторення

Вправи для самооцінювання

Вправи для закріплення

Вправи для самооцінювання

Вправи для закріплення

Вправи для закріплення

Параграф 13. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь

Параграф 14. Раціональні числа. Іраціональні числа. Числові множини

Параграф 15. Арифметический квадратный корінь з добутку і дроба

Параграф 16. Арифметический квадратный корінь із степеня. Тотожність

Параграф 17. Винесення множника з-під знака кореня

Параграф 18. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені

Параграф 19. Функція y=корінь x, іі графік та властивості

Вправи для закріплення

Задание: 258Задание: 263Задание: 267

Вправи для закріплення

Вправи для закріплення

Вправи для закріплення

Вправи для закріплення

Вправи для закріплення

Вправи для самооцінювання

Вправи для самооцінювання

Завдання в тестовій формі

Задание: 393Задание: 398Задание: 401Задание: 403Задание: 405Задание: 407

Параграф 20. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння

Параграф 21. Формула коренів квадратного рівняння

Параграф 22. Теорема Вієта

Параграф 23. Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на множники

Параграф 24. Розв'зування рівнянь, які зводяться до квадратних

Параграф 25. Розв'язання задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь