ГДЗ Хімія (академічний рівень), 2012 р. , 11 клас Л.П. Величко

Хімія (академічний рівень), 2012 р. , 11 клас

  • Автор:
  • Л.П. Величко

Хімія (академічний рівень), 2012 р. , 11 клас - скачать онлайн

Вуглеводні

Природні джерела вуглеводнів

Оксигеновмісні сполуки. Спирти і фенол

Альдегіди і карбонові кислоти

Естери

Вуглеводи

Нітрогеновмісні сполуки

Синтетичні високомолекулярні сполуки

4. Утворення хімічних зв'язків у органічних сполуках

5. Гомологічний ряд метану

6. Циклоалкани

7. Гомологічний ряд етену

8. Гомологічний ряд етину

10. Бензен

12. Взаємозв'язок і взаємоперетворення вуглеводнів

С. 24

С. 36

С. 37. Додаткові завдання

С. 43

С. 50

С. 51

С. 51. Додаткові завдання

С. 56

С. 57

С. 57. Додаткові завдання

13. Природний газ

16. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля

17. Насичені одноатомні спирти

18. Етиленгліколь. Гліцерол

19. Фенол

Додаткові завдання

20. Альдегіди

21. Насичені одноосновні крабонові кислоти

22. Окремі представники карбонових кислот

Додаткові завдання

Завдання: 6

23. Естери. Жири. Мило

Додаткові завдання

Завдання: 2Завдання: 4

25. Глюкоза

26. Сахароза

28. Целюлоза (клітковина)

Додаткові завдання

Завдання: 4

29. Аміни. Анілін

Додаткові завдання

Завдання: 10

33. Загальна характеристика полімерів. Пластичні маси

34. Синтетичні каучуки