ГДЗ Хiмiя, 10 клас Н.М.Буринська, Л.П. Величко

Хiмiя, 10 клас

  • Автор:
  • Н.М.Буринська
  • Л.П. Величко

Хiмiя, 10 клас - скачать онлайн

§ 1. Загальна характеристика Оксигену і Сульфуру

§ 2. Поняття про алотропію. Озон

§ 3. Хімічні властивості кисню й сірки

§ 4. Оксиди Сульфуру

§ 5. Розв’язання задач на надлишок

§ 6. Сульфатна кислота

§ 7. Виробництво сульфатної кислоти

§ 8. Розв’язання задач на вихід продукту

§ 9. Загальна характеристика Нітрогену і Фосфору

§ 10. Хімічні властивості азоту і фосфору

§ 11. Аміак

§ 12. Солі амонію

§ 13. Промисловий синтез аміаку

§ 15. Нітратна й фосфатна кислоти

§ 16. Нітрати. Азотні добрива

§ 18. Фосфати. Фосфатні добрива

§ 19. Значення хімії у повсякденному житті

§ 20. Хімічні властивості Вуглецю та Силіцію

§ 21. Оксиди Карбону й Силіцію

§ 22. Основні поняття хімії

§ 23. Основні закони хімії

§ 25. Будова органічних та неорганічних речовин

§ 27. Класифікація хімічних реакцій

§ 28. Основні закономірності хімічних реакцій

§ 29. Генетичний зв'язок між органічними та неорганічними

Практична робота 4. Розв'язування експериментально-розрахункових задач

Практична робота 5. Розв'язування розрахункових задач і вправ

123