ГДЗ Алгебра (Профільний рівень, 10 клас А.Г.Мерзляк, Д,А.Номіровський, В.Б.Полонський, М.С.Якір

Алгебра (Профільний рівень, 10 клас

  • Автор:
  • А.Г.Мерзляк
  • Д
  • А.Номіровський
  • В.Б.Полонський
  • М.С.Якір

Алгебра (Профільний рівень, 10 клас - скачать онлайн

§ 1. МНОЖИНИ. ОПЕРАЦІЇ НАД МНОЖИНАМИ

§ 2. ФУНКЦІЇ, МНОГОЧЛЕНИ, РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

§ 3. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ

§ 4. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

§ 5. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

1. Множина та її елементи

2. Підмножина. Операції над множинами

3. Скінченні множини, взаємно однозначна відповідність

4. Нескінченні множини. Зліченні множини

5. Повторення та розширення відомостей про функцію

6. Зростання і спадання функції. Найбільше і найменше значення функції

7. Парні і непарні функції

9.

12. Метод інтервалів

13. Рівняння й нерівності з параметрами

14. Рівняння і нерівності, які містять знак модуля

15. Рівняння з двома змінними та його графік

16. Нерівності з двома змінними

17. Системи нерівностей із двома змінними

18. Ділення многочленів. Корені многочлена. Теорема Безу

19. Алгебраїчні рівняння

20. Метод математичної індукції

12

21. Степенева функція

22. Степенева функція з цілим показником

23. Означення кореня n-го степеня

25. Тотожні перетворення виразів

26.

27. Означення степеня з раціональним показником

28. Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником

29. Ірраціональні рівняння

30. Метод рівносильних перетворень

31. Різні прийоми розв'язання ірраціональних рівнянь та їх систем

32. Ірраціональні нерівності

12

33. Радіанне вимірювання кутів

34. Тригонометричні функції числового аргументу

36. Періодичні функції

37. Властивості і графіки функцій y=sinx i y=cosx

38. Властивості і графіки функції y = tgx i y = ctgx

39. Основні співвідношення між тригонометричними функціями

40. Формули додавання

42. Формули подвійного, потрійного і половинного аргументів

43. Формули для пертворення суми і різниці у добуток

46. Рівняння cos x = b

47. Рівняння sin x = b

48. Рівняння tg x = b i ctgx = b

49. Рівняння y = arccos x i y = arcsіn x

50. Функція y = arctg x i y = arcctg x

51. Тригонометричні рівняння, що зводяться до алгебраїчних

52. Розв’язування тригонометричних рівнянь