УкрРус

Динаміка обсягів виробництва у 2013 році

Оберіть періодІндекси виробництва промислової продукції (січень-травень 2013 р. до січня-травня 2012 р.)Індекси виробництва промислової продукції (травень 2013 р. до квітня 2013 р.)Індекси виробництва промислової продукції (травень 2013 р. до травня 2012 р.)

Спільний проект "Обозревателя" та інформаційно-аналітичного центру Info-Light.

В Україні, за даними 2012 року, на промисловість припадає близько 26% ВВП, а у цій сфері працює близько 18% зайнятого населення України. Найвищу питому вагу в її галузевій структурі займає металургія, машинобудування, електроенергетика, хімічна та харчова промисловості.

Так, статистичні показники свідчать, що рівень промислового виробництва за травень 2013 року до квітня 2013 року знизився на 5.6% та становить 94.4% від попереднього місяця. Найбільший спад спостерігався у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 18.9%, а ріст у добування металевих руд – 2,4%, загальний спад у добувній промисловості – 0,5%, переробній промисловості – 6,7%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 11,6%. У травні 2013 року рівень промислового виробництва впав до 90,7% відповідного періоду минулого року, тобто на 9,3%.

Найбільшого скорочення зазнало машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 18,1%, приріст спостерігався лише у 3 основних напрямках з 17 досліджуваних, який також належав добуванню металевих руд – 2,7%, скорочення у добувній промисловості зросло до – 4,0%, переробній промисловості до – 12,3%, а в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря навпаки скоротилося до – 3,8%.

Якщо ж порівнювати період січень-травень 2013 року та січень–травень 2012 року , то за цей період загальні обсяги промислового виробництва скоротилися на 5,2%. Найбільшого скорочення виробництва за даний період зазнала підгалузь машинобудування – виробництво електричного устаткування – 29,0%, а приріст спостерігався у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, який склав 21,3%.

Із діаграми видно, що скорочення промислового виробництва відбулося за 13 з 17 основних видів діяльності, найбільш помітним було в основних галузях національного господарства, які мають значну частку у структурі формування ВВП. За період з травня 2013 року до квітня 2013 року – у 24 регіонах, найбільше у Чернівецькій області – на 29%, ріст спостерігався лише у 3 регіонах, найбільше на Сумщині – 11.4%. У порівнянні з відповідним місяцем 2012 року, у травні місяці скорочення відбулося у 23 областях з 27, найбільше на Тернопільщині – на 24%, ріст на Сумщині – 26,2%. Що стосується порівняння більшого часового періоду січня-травня 2013р. та січня–травня 2012р., то картина за даний період має дещо кращий вигляд, адже ріст відбувся у 12 територіально-адміністративних одиницях державного значення, а спад - у 15. Найбільше зростання було зафіксовано на Житомирщині – 16,3%, а спад індексів спостерігався у всіх промислово-розвинених областях, серед яких Запорізька (-2,2%), Дніпропетровська (-1,5%), Донецька (-9,9%), Луганська (-11,8%), Львівська (-4,5%), Одеська (-7,6%), Харківська (-6,4%) та м.Київ (-7,0%).

Наши блоги